Mariaburg

Frederik Beyens
Februari 2018
Definitieve vaststelling RUP

Na het openbaar onderzoek volgt de definitieve vaststelling van het RUP Mariaburg. Op basis van het openbaar onderzoek worden nog enkele kleine punten aangevuld, aangepast en verduidelijkt. Zo werd bijvoorbeeld het inbreidingsgebied A - gelegen aan de Kapelsesteenweg -  uitgebreid met enkele percelen met een meerwaarde voor toekomstige woningen.

Het wordt goedgekeurd door zowel het college als de gemeenteraad in het voorjaar van 2018. De goedkeuring op het college vindt plaats op vrijdag 9 februari 2018.

zomer 2017
Brochure 'Met z'n allen naar een mooie en groene buurt in Ekeren'

Om de buurt te informeren over de plannen met de buurt Mariaburg en om het openbaar onderzoek aan te kondigen, bedeelt de stad in de zomer van 2017 een brochure onder de buurtbewoners. Daarin vinden ze alle info over de plannen met de buurt en de verschillende stappen die hiervoor al genomen waren en nog genomen zouden worden. 

10 juli -10 september 2017
Openbaar onderzoek RUP

Van 10 juli 2017 tot en met 7 september 2017 loopt het openbaar onderzoek voor RUP Mariaburg. Zo krijgt iedereen de kans om het plan in te kijken en erop te reageren alvorens het definitief wordt. Via deze link kan u het volledige plan digitaal raadplegen. Ter aankondiging van het openbaar onderzoek ontvingen de buurtbewoners een drieluik met meer informatie.

juni 2017
Voorlopige vaststelling RUP

De gemeenteraad doet een voorlopige vaststelling van het RUP Mariaburg. Indien er geen bezwaren binnenkomen bij het openbaar onderzoek, is het RUP definitief.

december 2016
Kennisname voorontwerp RUP

Het college en de gemeenteraad nemen allebei kennis van het voorontwerp RUP Mariaburg. Dit is een eerste versie van het ruimtelijke uitvoeringsplan dat nog langs allerlei adviesinstanties en de buurt gaat voor reacties.

november 2016
MER-screening RUP

De stad dient een dossier in bij de Vlaamse dienst MER voor de MER-screening. Met zo'n screening wordt bekeken of bijkomend ondezoek naar de milieugevolgen van een RUP nodig is. Na onderzoek heeft de dienst MER geoordeeld dat het RUP Mariaburg geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER voor verder onderzoek dus niet nodig is.

november 2012
Goedkeuring richtnota RUP

In november 2012 wordt het RUP Mariaburg opgestart, nadat de richtnota werd goedgekeurd door het college. De richtnota is het startdocument waarin wordt beschreven waar de stad met de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan naartoe wil.

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer