Linkeroever

Patrick Henderyckx

Sint-Anneke Plage: terug een aantrekkelijke publieke ruimte

Dit moment is afgelopen.

De stad wil van Sint-Anneke Plage terug een recreatieve hotspot maken zoals vroeger, maar dan met een hedendaagse invulling. Samen met de De Vlaamse Waterweg nv wil ze ook de dijken langs de Schelde ophogen om mogelijke overstromingen tegen te gaan en ons te wapenen voor de gevolgen van de klimaatverandering.

Sint-Anneke Plage moet een aangename publieke ruimte worden met bijzondere aandacht voor kwalitatief groen en voldoende ruimte voor water. Vooral de 'toegangspoort' tot het gebied op het einde van de Gloriantlaan biedt veel mogelijkheden voor een recreatieve ruimte met veel ruimte voor water, natuur en groen.

De concrete invulling vergt heel wat creatief denkwerk. En daarvoor heeft de stad een innovatief en cocreatief proces opgezet, samen met Stadslab2050. De eerste stap van dat proces was een bijeenkomst van interne en externe betrokkenen die samen  nadachten over de toekomst van deze plek tijdens een zogeheten 'design sprint'. Op zaterdag 24 november werden experimenten en testinrichtingen voorgesteld aan passanten en bezoekers. Niet veel later haalden we de Vlaamse subsidie binnen voor de heraanleg van de openbare ruimte aan het einde van de Gloriantlaan, met als belangrijke voorwaarde: ontharden.

Lees hieronder het volledige verslag van deze bijeenkomst.

Volgende stappen

Alle feedback van de aanwezigen wordt verwerkt. In een volgende fase worden de verschillende stakeholders, waaronder ook de buurtbewoners, nog verder betrokken. Voorafgaand aan de volledige heraanleg wil de stad kijken welke ingrepen mogelijk zijn om de inkomzone Gloriantlaan te ontharden. Bovendien wil de stad alle betrokkenen en stakeholders activeren en zo meer draagvlak en enthousiasme creëren.

Meer info

Lees meer over het dit innovatief project op de website van Stadslab2050.

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer