Linkeroever

Patrick Henderyckx

Een toekomstvisie voor heel Linkeroever

Er staat de komende jaren veel te veranderen op Linkeroever en daarbij wil de stad ook het grotere plaatje niet uit het oog verliezen. Daarom werkt de stad aan een toekomstvisie voor het hele gebied.

Naast het overkoepelende geheel, heeft de stad ook een visie en plan voor ieder project apart. Wat er allemaal staat te veranderen, vindt u hieronder per project terug.

Waarom dit project?

Om ervoor te zorgen dat er niet enkel wordt nagedacht over projecten zoals Sint-Anneke Plage en Middenvijver op zich, wordt er een visie voor heel Linkeroever opgesteld dat alle onderdelen met elkaar verbindt. Dit plan zal zich uitspreken over de toekomstige verandering van heel Linkeroever.

Wat gebeurt er? 

Eind 2016 lanceerde het team van de Antwerpse stadsbouwmeester en De Vlaamse Waterweg NV een stedenbouwkundige ideeënwedstrijd voor architecten en andere experten. Die wedstrijd vormt de basis voor de uitwerking van een toekomstvisie voor Linkeroever.

Het doel van de ideeënwedstrijd is om tot nieuwe ideeën en inzichten te komen die als basis dienen voor de toekomstige veranderingen op Linkeroever. In de opdracht worden twee onderzoeksthema’s geformuleerd:

  • De visie moet zich uitspreken over ‘wat Linkeroever vandaag is, wat het wil en wat het kan zijn’.
  • Daarnaast ligt ook de vraag voor een bovengrondse verbinding tussen Rechter- en Linkeroever op tafel. Ook die verbinding moet passen binnen de totaalvisie op de toekomst van Linkeroever. 

Ook uw mening telt

De stad wil rekening houden met de visie van de Antwerpenaars. Daarom liep er een enquête over de toekomst van Linkeroever. Van 18 november tot 1 december kon iedereen zijn of haar mening geven over de toekomst van deze plek.

Dit advies wordt meegegeven ter inspiratie aan de architecten en andere experten die deelnemen aan de stedenbouwkundige ideeënwedstrijd voor Linkeroever. 

Van alle inzendingen naar 5 geselecteerde ideeëen

In een eerste fase werden 14 kandidaten geselecteerd. Zij werkten elk aan hun eigen idee over de toekomst van Linkeroever. In juni 2017 koos de jury onder leiding van stadsbouwmeester Christian Rapp vijf ideeën die in een latere fase de basis zullen vormen voor de ontwikkeling van de toekomstvisie voor Linkeroever.

De vijf geselecteerde ideeën komen van een internationaal gezelschap van Belgische, Italiaanse, Duitse, Engelse en Nederlandse ontwerpbureaus. Elk team heeft Linkeroever vanuit een ander perspectief benaderd waardoor telkens een andere thematiek op de voorgrond komt.

De ideeën van de vijf bureaus zijn geen uitvoerbare plannen, maar dienen om de geesten te verruimen. Ze dienen als inspiratie om het intellectueel debat over mogelijke wensbeelden voor Linkeroever te openen.

Wie werkt eraan mee?

De ideeënwedstrijd is een samenwerking tussen de Antwerpse stadsbouwmeester, de Vlaamse Waterweg (het voormalige Waterwegen & Zeekanaal nv) en de stad Antwerpen.

De vijf winnende ideeën komen van de volgende ontwerpteams:

  • Greame Massie Architects - Sutherland Hussey Harris - Avantgarden -  Aecom
  • Bernd Albers – Vogt – Arup
  • Carlo Moccia - Uwe Schröder - Wim van den Bergh
  • De Urbanisten
  • Dogma

Meer informatie

Team Stadsbouwmeester
Francis Wellesplein 1
2018 Antwerpen
tel: 03 338 98 14
stadsbouwmeester@stad.antwerpen.be 

 

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer