Lakborslei

Een verkeersveilige en groene toekomst voor de Lakborslei

De Lakborslei wordt binnenkort vernieuwd met brede voet- en fietspaden en een grote groenstrook. Dit zal de verkeersveiligheid verbeteren, de leefbaarheid verhogen en wateroverlast voorkomen.

De Lakborslei ligt in het district Deurne en loopt van de Turnhoutsebaan (Cogelsplein) tot aan de Bischoppenhoflaan. 

Waarom dit project?

De Lakborslei is een drukke straat, zowel voor voetgangers, fietsers als gemotoriseerd verkeer. Dit creëert soms gevaarlijke situaties.

  • Door de verschillende scholen langs de Lakborslei en in de directe omgeving wordt de straat op drukke momenten door veel voetgangers gebruikt. De voetpaden en de oversteken zijn echter aan vernieuwing toe.
  • De Lakborslei maakt deel uit van een lokale fietsroute. Er zijn enkelrichtingsfietspaden aanwezig, maar deze zijn te smal en bevinden zich op hetzelfde niveau als de straat. Ook zijn de parkeerplaatsen achter het fietspad gelegen waardoor er conflicten tussen fietsers en parkerende voertuigen kunnen ontstaan.
  • Verder is de trambedding van tram 5 in de Lakborslei, tussen de gryspeertstraat en de Bermaimontstraat, onduidelijk wat tot gevaarlijke situaties kan leiden.

Er is groen in de nabije omgeving van de Lakborslei, maar heeft een beperkte ecologische waarde omdat ze versnipperd is. Sommige bomen langs de weg hebben bovendien beperkte groeiruimte waardoor ze op enkele plaatsen het voetpad omhoog duwen. Enkele bomen zijn inmiddels ook in slechte staat.

Wat gebeurt er?

Mobiliteit (voetgangers)

Er worden over de volledige lengte van de Lakborslei voldoende brede voetpaden voorzien. Ter hoogte van de kruispunten kan men in 2 keer oversteken. Hierdoor verhoogt de veiligheid voor de voetgangers.

Mobiliteit (fietsers)

Aan beide zijden van de straat worden fietspaden van 2m breed voorzien. Ook fietsbeugels zullen een plek krijgen in de straat.

Mobiliteit (gemotoriseerd verkeer)

De rijweg wordt 6.30m. Deze breedte laat kruisend vrachtverkeer toe. Aan beide zijden van de rijweg kan men langsparkeren.

 

Het ontwerp voor de vernieuwing van de Lakborslei. Stad Antwerpen
Het ontwerp voor de vernieuwing van de Lakborslei.

 

Veilige schoolomgevingen

De scholen en het Huis van het Kind worden duidelijk in beeld gebracht. Er zal ook voldoende ruimte gecreëerd worden om te wachten, afscheid te nemen, etc.

Groen

Aan de westelijke zijde van de Lakborslei zal een grote groenstrook van ongeveer 5m breed aangelegd worden.
Deze strook heeft een grote ecologische waarde. Niet alleen wordt het regenwater hier opgevangen en in de grond opgenomen, ook zal het een migratieroute van fauna en flora worden omdat ze versnipperde groene zones verbindt. 

De groensrook zal ook ruimte maken voor tal van natuurlijke spelaanleidingen.

 

De groenstrook in de vernieuwde Lakborslei. Stad Antwerpen
De groenstrook in de vernieuwde Lakborslei.

 

Water(plein)

Omdat regenwater ter plaatse dient opgevangen te worden, zal het pleintje ter hoogte van het Huis van het Kind dienst doen als overloop. Dit wil zeggen dat als er op een bepaald moment te veel regenwater valt, dit tijdelijk gebufferd wordt op het plein waarna het vertraagd kan weglopen.

 

Waterplein aan de Lakborslei. Stad Antwerpen
Waterplein aan de Lakborslei.

 

Rodekruisplein

De parking op het Rodekruisplein wordt verbeterd. Hierdoor ontstaat er een gebruiksruimte aan de zijde van de pastorijmuur.

Wie werkt eraan mee?

De vernieuwing van de Lakborslei gebeurt door de stad Antwerpen in samenwerking met het district Deurne.

 

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer