Lageweg

februari 2019
Stad onderzoekt of Lageweg in aanmerking komt voor één van de drie stelplaatsen van De Lijn

Het stadsproject ‘Lageweg’ in Hoboken is één van de vijf pilootprojecten van de Vlaamse overheid, waarbij stad Antwerpen en Vlaanderen samen met de verschillende eigenaars aan een nieuwe toekomst van het gebied werken. De onderbenutte, verontreinigde terreinen worden terug in gebruik genomen. Een mogelijke invulling van een deel van het gebied is één van de drie stelplaatsen van De Lijn. Hiervoor wordt een RUP opgestart. Lees meer

 

mei 2018
Ontwerpteam PTA en 1010 gaat van start

De bureaus 'PTA' en '1010' gaan van start om een innovatief ‘zoneringsplan publieke ruimte’ voor de Lageweg te onderzoeken. Ze werden gekozen door de juryleden: een vertegenwoordiger van elke samenwerkende eigenaar, het team van de Vlaams Bouwmeester, het team van de stadsbouwmeester en het projectteam 'Pilootproject Terug in Omloop'.

Eind mei vond het kennismakingsmoment plaats met het ontwerpteam, de samenwerkende partners en experten van de stad. De vergadering heeft geleid tot een goed zicht op waar de focus van de ontwerpers naar uit moet gaan. Het ontwerpteam kijkt uit naar de uitdagingen van dit samenwerkingsproject en plant de komende maanden te werken aan een instrument om alle stakeholders te verenigen en verbinden. Ook de buurt zal gedurende het traject betrokken worden.

 

maart 2018
De Blikfabriek geeft de leegstaande gebouwen van 'Crown Packaging' een tijdelijke invulling

Eén van de doelstellingen van 'Terug in Omloop' is het opnieuw activeren van een leegstaande plek. In maart 2018 werd de fabrieksite 'Crown Packaging' opnieuw in gebruik genomen en gedoopt als Blikfabriek. Vzw IetStof en Garrincha krijgen er zo nieuwe gebruikers bij, waardoor de fabriek een productieve, culturele, sportieve en groene plek wordt.  

april 2017
Start projectregisseur en start ontwerpteam

De projectregisseur heeft als taak de gronden versneld in omloop te brengen. Het ontwerpteam zal een masterplan maken, dat ook aanbevelingen van het proces van de gronden die terug in omloop gaan zal bevatten en focust op ‘circulariteit’ en ‘geïntegreerde bodemsanering’.

februari 2017
Publicatie 'pilootproject Lageweg' - Publication 'Lageweg pilot project'

De verkennende fase werd beschreven in het boek ‘Labo XX. Pilootproject De Lageweg’. De publicatie focust zich op het leerproces binnen het kader van het ontwerpend onderzoek 'LaboXX'. Download de publicatie. 

This publication recounts the first phase – the so-called exploratory process– of the Lageweg pilot project. This
pilot project is one of the test cases of Lab XX and Lab XX_Work, the research and redevelopment programmes of the city of Antwerp that focus specifically on the city’s twentieth-century belt. Download the publication

 

begin 2017
Samenwerkingsovereenkomst tussen enkele eigenaars om perceelsoverschrijdend te werken

Begin 2017 tekenden enkele perceelseigenaars een samenwerkingsovereenkomst voor de realisatie van een grondenbank en een eventueel gezamenlijke aanvraag voor een brownfieldconvenant met extra financiële ondersteuning van Vlaanderen..

november 2016
Stad verkrijgt subsidie ‘Terug in Omloop’

Met deze subsidie faciliteert Vlaanderen projecten die stadsvernieuwing koppelen aan economische veranderingen volgens de principes van ‘circulariteit’ en 'geïntegreerde bodemsanering'.

eind 2015
Engagementsverklaring van tien perceeleigenaars

Tien eigenaars van gronden op de site onderzoeken hoe ze perceeloverschreidend kunnen werken en schakelen een bureau in voor de opmaak van een financieel rekenmodel om de meerwaarde voor elke partner tastbaar te maken. Alle afspraken worden vastgelegd in een engagementsverklaring.

2015
Coalitietraject met bewoners legt afspraken vast in engagementsverklaring

In 2015 startte een verkennende fase samen met tien eigenaars van gronden op de site.

De grondeigenaars bekeken hoe ze konden samenwerken over de perceelgrenzen heen. Ze zochten daarbij naar een werkwijze die voor de buurt voordelig zou zijn, en ook voor henzelf financieel interessant is. Iedereen mocht uitleggen wat voor hem of haar belangrijk was, ook de buurtbewoners. Het resultaat van deze fase was een engagementsverklaring, waarin alle afspraken werden vastgelegd.

2015
Start verkennende fase

Om te onderzoeken hoe hier een kwaliteitsvol gemengd woon-werkgebied kan worden gerealiseerd op het binnengebied Lageweg, startte de stad een verkennend traject op voor een co-creatieve samenwerking met tien perceeleigenaars.

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer