Lage-emissiezone

Hoe schoner de lucht, hoe gezonder de stad

Sinds 1 februari 2017 zijn de Antwerpse binnenstad en Linkeroever een lage-emissiezone (LEZ). De meest vervuilende voertuigen mogen daar niet meer rijden om de luchtkwaliteit te verbeteren. Vanaf 1 januari 2020 verstrengen de toelatingsvoorwaarden!

Waarom dit project?

Vervuilde lucht is slecht voor het milieu en voor de gezondheid. Vooral kinderen, ouderen en zieke mensen lijden onder de vervuiling. Een groot deel van de luchtvervuiling is afkomstig van het wegverkeer. Door de meest vervuilende voertuigen te weren in de lage-emissiezone, zal de luchtkwaliteit in de stad verbeteren. 

Wat gebeurt er?

Voertuigen die veel roet en fijnstof uitstoten, mogen niet meer rijden in de lage-emissiezonennenstad en op Linkeroever. Elke automobilist moet dus tijdig nakijken of zijn/haar voertuig voldoet aan de toelatingsvoorwaarden om een boete te voorkomen. De zone wordt aangeduid met een eigen verkeersbord. 

Wanneer?

De LEZ ging van start op 1 februari 2017. Het is een blijvende maatregel om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren. De voertuigen moeten voldoen aan specifieke toelatingsvoorwaarden om de zone te betreden. De LEZ - voorwaarden gelden altijd, 7 dagen op 7, dag en nacht. De voorwaarden zullen strenger worden vanaf 1 januari 2020 en ze worden nogmaals strenger vanaf 1 januari 2025.

Waar?

De LEZ omvat de hele Antwerpse binnenstad. Dit is het gebied tussen de Ring (Ring niet inbegrepen) en de Schelde. Ook de Singel maakt daar deel van uit. Op enkele plaatsen op de Singel is het wel nog mogelijk voor automobilisten om de LEZ te vermijden.  Op Linkeroever maken het gebied tussen de E17, de Park and Ride Linkeroever en het Sint-Annabos ook deel uit van de LEZ. Bekijk hier de LEZ op het stadsplan. 

Toelatingsvoorwaarden

Om de LEZ binnen te mogen, moet een voertuig voldoen aan de toelatingsvoorwaarden. Deze zijn gebaseerd op de euronorm van het voertuig. De euronorm is terug te vinden op het inschrijvingsbewijs. De normen zijn strenger voor diesel- dan voor benzinevoertuigen aangezien diesels meer roet en fijnstof uitstoten. Controleer via de checktool of uw voertuig de LEZ in mag rijden. Dit zijn de toelatingsvoorwaarden tot en met 31/12/2019:

De toelatingsvoorwaarden zijn van toepassing op:

  •  alle personenvervoer, zoals auto’s, bussen, kampeerwagens,
  •  alle  goederenvervoer zoals bestelwagens, lichte en zware vrachtwagens
  •  en op landbouwvoertuigen.

Uitzonderingen

  • Voor sommige voertuigen geldt een uitzondering. Zo kunnen bijvoorbeeld voertuigen van personen met een handicap onder bepaalde voorwaarden toch de zone inrijden ook al voldoet het voertuig niet aan de toelatingsvoorwaarden.
  • Sommige voertuigen kunnen onder voorwaarden nog tijdelijk tegen betaling de zone inrijden. Dit geldt bijvoorbeeld voor bepaalde professionele voertuigen.
  • Voertuigen die niet meer toegelaten worden tot de LEZ, kunnen tot max. 8 keer per jaar gebruik maken van een LEZ-dagpas. Deze kost 35 euro en is geldig tot 6 uur ‘s ochtends de dag nadien. De LEZ-dagpas kan zowel online gekocht worden als aan de parkeerautomaten in de binnenstad. Wie met een niet-toegelaten voertuig toch binnen reed, kan zich zo de dag zelf nog in orde brengen.

Verplichte registratie voor buitenlandse voertuigen

De LEZ-toelatingsvoorwaarden gelden ook voor buitenlandse voertuigen. Bezoekers met een buitenlandse nummerplaat (behalve Nederlandse voertuigen) moeten hun voertuig eenmalig registreren ten laatste 24 uur na het binnenrijden omdat de stad niet over alle gegevens beschikt. 

Hoe gebeurt de controle?

Op de grens van de LEZ screenen slimme camera's (ANPR) elke nummerplaat van de voorbijrijdende voertuigen. Rijdt een voertuig binnen dat niet aan de toegangsvoorwaarden voldoet, dan krijgt de eigenaar een boete toegestuurd.  

Wat zijn de alternatieven?

Mag uw voertuig de stad niet meer inrijden? Dan zijn er tal van alternatieven mogelijk. Wie een ander vervoersmiddel overweegt vindt op www.slimnaarantwerpen.be  een overzicht van de mogelijkheden om u slim in en naar de stad te begeven. 

Wie werkt eraan mee?

De Vlaamse overheid werkte het wettelijk kader uit voor de invoering van een lage-emissiezone op Vlaams grondgebied. Alle Vlaamse steden die een LEZ willen invoeren, doen dit op basis van dit kader.

Meer informatie

U vindt alle informatie over de LEZ terug op de website www.slimnaarantwerpen.be/LEZ.

Gerelateerde projecten

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer