Labo XX stadsvernieuwing in de 20ste eeuwse gordel

stad Antwerpen
19 april 2018
Stadsdebat Are you working on your fringe. Europese inspiratie voor de transformatie van de 20ste eeuwse gordel.

Op 19 april 2018 vond het stadsdebat over stadsvernieuwing in de 20ste eeuwse gordel plaats. Ontdek de resultaten en het verslag hier.

Lees meer
26 oktober 2017
Stadsdebat 'Bouwstenen in de 20ste-eeuwse gordel'

Op 26 oktober 2017 organiseerde de stad Antwerpen het stadsdebat 'Bouwstenen in de 20ste-eeuwse gordel' in Extra City Kunsthal in Berchem.

Lees meer
26 oktober 2017
Stadsdebat 'Bouwstenen in de 20ste-eeuwse gordel'

Op 26 oktober 2017 vond het stadsdebat over de 'Bouwstenen in de 20ste-eeuwse gordel' plaats. Dit was één van de stadsdebatten in het kader van de opmaak van het nieuwe structuurplan, waarbij experten gevraagd werd om hun input te geven. Het stadsdebat vond plaats in Extra City Kunsthal in Berchem.

28 maart 2017
stadsdebat 'Labo XX_Werk en pilootproject Lageweg'

Dit stadsdebat vertrok vanuit het reeds lopende onderzoek Labo XX_Werk en vanuit het pilootproject Lageweg en ging voornamelijk over ruimte voor bedrijvigheid.

Lees meer
27 maart 2017
Stadsdebat 'Labo XX_Werk en Lageweg'

Op dinsdag 28 maart 2017 vond het stadsdebat 'Labo XX_Werk en Lageweg' plaats. Dit was één van de stadsdebatten in het kader van de opmaak van het nieuwe structuurplan, waarbij experten gevraagd werd om input te geven. Het stadsdebat vond plaats in het opleidingscentrum van Syntra in Berchem.

februari 2017
Publicatie 'pilootproject Lageweg' - Publication 'Lageweg pilot project'

De verkennende fase werd beschreven in het boek ‘Labo XX. Pilootproject De Lageweg’. De publicatie focust zich op het leerproces binnen het kader van het ontwerpend onderzoek 'LaboXX'. Download de publicatie. 

This publication recounts the first phase – the so-called exploratory process– of the Lageweg pilot project. This
pilot project is one of the test cases of Lab XX and Lab XX_Work, the research and redevelopment programmes of the city of Antwerp that focus specifically on the city’s twentieth-century belt. Download the publication

 

februari 2017
Publicatie 'Labo XX_Werk' - Publication 'LabXX_Work'

Deze publicatie geeft een overzicht van de resultaten van de onderzoeksteams van het onderzoekstraject Labo XX_Werk en vertaalt deze voor een eerste keer in mogelijke opdrachten voor de stad en haar publieke en private partners. Download de publicatie in Nederlands en Engels hieronder.

This publication provides an overview of the results of the research teams involved in the Lab XX_Work research trajectory and a preliminary translation of these results into possible assignments for the city and its public and private partners. Download the publication in Dutch and English below.

 

februari 2017
Publicatie 'LaboXX' - Publication 'LabXX'

De publicatie LaboXX is het resultaat van het ontwerpend onderzoek door 4 externe onderzoeksbureaus over de vernieuwing en de verdichting van de 20ste eeuwse gordel van Antwerpen. Download de publicatie hieronder.

The publication LabXX is the results of research by design by 4 research teams on the renewal and densification of the urban area outside of the ring motorway. The so-called twentieth-century belt. Download the English version of the publication below. 

23 november 2014
Labo XX vakcongres

Op maandag 24 november 2014 organiseerde de stad samen met het Vlaams Architectuurinstituut een vakcongres in deSingel om de resultaten van het ontwerpend onderzoek met een breed vakpubliek te bespreken.

Bekijk de foto's hier.

Bekijk het programma hier.

 

Zomer 2014
Labo XX eindrapporten onderzoeksbureaus

In de zomer van 2014 dienden de 4 onderzoeksbureaus hun eindrapporten in.

maart 2014
Resultaten Week van de Dialoog

Tijdens de Week van de Dialoog werden bewoners uitgenodigd om mee na te denken over hoe de nieuwe stad in de 20ste eeuwse gordel er uit kan zien. 

 

Publicatie Week van de Dialoog Labo XX

Lees de publicatie hier
14 november 2013
Wedstrijdfiche Labo XX

In november 2013 worden de geselecteerde ontwerpen voor de verdichting de 20e-eeuwse gordel bekendgemaakt.

Download hier de projectfiche van de wedstrijd voor de aanstelling van de architecten.

30 juni 2013
Opdracht onderzoeksbureaus Labo XX

De opdracht voor de onderzoeksbureaus voor 'LABO XX: Ontwerpend onderzoek rond verdichting en stadsvernieuwing 20ste eeuwse gordel Antwerpen vindt u hieronder terug'. 

2012-2013
Voorstudies Labo XX

In het kader van het onderzoek Labo XX werden enkele voorstudies uitgevoerd vooraleer de onderzoeksbureaus werden geselecteerd.

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer