Labo XX stadsvernieuwing in de 20ste eeuwse gordel

stad Antwerpen
Publicatie 'LaboXX' - Publication 'LabXX'

De publicatie LaboXX is het resultaat van het ontwerpend onderzoek door 4 externe onderzoeksbureaus over de vernieuwing en de verdichting van de 20ste eeuwse gordel van Antwerpen. Download de publicatie hieronder.

The publication LabXX is the results of research by design by 4 research teams on the renewal and densification of the urban area outside of the ring motorway. The so-called twentieth-century belt. Download the English version of the publication below. 

Wedstrijdfiche Labo XX

In november 2013 worden de geselecteerde ontwerpen voor de verdichting de 20e-eeuwse gordel bekendgemaakt.

Download hier de projectfiche van de wedstrijd voor de aanstelling van de architecten.

Publicatie 'Labo XX_Werk' - Publication 'LabXX_Work'

Deze publicatie geeft een overzicht van de resultaten van de onderzoeksteams van het onderzoekstraject Labo XX_Werk en vertaalt deze voor een eerste keer in mogelijke opdrachten voor de stad en haar publieke en private partners. Download de publicatie in Nederlands en Engels hieronder.

This publication provides an overview of the results of the research teams involved in the Lab XX_Work research trajectory and a preliminary translation of these results into possible assignments for the city and its public and private partners. Download the publication in Dutch and English below.

 

Publicatie 'pilootproject Lageweg' - Publication 'Lageweg pilot project'

De verkennende fase werd beschreven in het boek ‘Labo XX. Pilootproject De Lageweg’. De publicatie focust zich op het leerproces binnen het kader van het ontwerpend onderzoek 'LaboXX'. Download de publicatie. 

This publication recounts the first phase – the so-called exploratory process– of the Lageweg pilot project. This
pilot project is one of the test cases of Lab XX and Lab XX_Work, the research and redevelopment programmes of the city of Antwerp that focus specifically on the city’s twentieth-century belt. Download the publication

 

Programma vakcongres 'Labo XX'

Het programma van het vakcongres dat in de Singel werd georganiseerd rond de resultaten van het onderwerpend onderzoek 'Labo XX'.

Stadsdebat 'Labo XX_Werk en Lageweg'

Op dinsdag 28 maart 2017 vond het stadsdebat 'Labo XX_Werk en Lageweg' plaats. Dit was één van de stadsdebatten in het kader van de opmaak van het nieuwe structuurplan, waarbij experten gevraagd werd om input te geven. Het stadsdebat vond plaats in het opleidingscentrum van Syntra in Berchem.

Stadsdebat 'Bouwstenen in de 20ste-eeuwse gordel'

Op 26 oktober 2017 vond het stadsdebat over de 'Bouwstenen in de 20ste-eeuwse gordel' plaats. Dit was één van de stadsdebatten in het kader van de opmaak van het nieuwe structuurplan, waarbij experten gevraagd werd om hun input te geven. Het stadsdebat vond plaats in Extra City Kunsthal in Berchem.

Inspiratie: hoe pakken andere steden stadsontwikkeling aan

Steden groeien en trekken steeds meer mensen aan. Ook andere steden staan voor deze uitdaging. Ter inspiratie zijn in dit document voorbeelden van andere steden terug te vinden. 

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer