Stadsbouwmeester

najaar 2018
Project in de kijker

In de nieuwsbrief van de stadsbouwmeester zetten we telkens een project in de kijker. Dit zijn interviews met de opdrachtgever en architecten van een recent bouwproject in Antwerpen. U komt meer te weten over de ontwerpvisie en aanpak van de architect. Download hier alle recente artikels.

 

Lees meer
najaar 2018
Nieuwsbrieven

Bekijk hier de laatst gepubliceerde nieuwsbrieven van de stadsbouwmeester. In de nieuwsbrief wordt telkens een foto van een huidige werf in Antwerpen van Sepp van Dun, de huisfotograaf van de stadsbouwmeester, gepubliceerd. U komt er ook alles te weten over recente bouwprojecten en wedstrijden, begeleid door atelier stadsbouwmeester. 

 

Lees meer
najaar 2018
Wedstrijdfiches

De wedstrijdfiches zijn een visueel verslag van de wedstrijd, waarin de opdracht en het wedstrijdontwerp van de geselecteerde kandidaten en de laureaat besproken worden. Download hier de wedstrijdfiches van recent gegunde wedstrijden begeleid door atelier stadsbouwmeester.

juni 2018
Inspiratienota ‘Ruimte geven aan de stad van morgen’

De inspiratienota ‘Ruimte geven aan de stad van morgen’, goedgekeurd door het college in mei 2018, omvat de speerpunten voor een globale ruimtelijke toekomstvisie voor Antwerpen met een tijdshorizon tot 2050. Ze synthetiseert de onderzoeksfase die van 2016 tot 2018 liep en vormt de basis voor het nieuwe Strategisch Ruimteplan Antwerpen (SRA) dat vanaf 2019 wordt uitgewerkt.

De nota is opgebouwd volgens drie generieke thema’s die antwoord geven op verschillende uitdagingen waar de stad in de toekomst voorstaat: levendige woonstad, slimme netwerkstad en veerkrachtig landschap.

Download hier de digitale versie, zowel van de samenvattende brochure als van de uitgebreide versie. De brochure kan u zowel in het Nederlands als in het Engels downloaden.

Frederik Beyens

Lees meer
Goedkeuring beleidsnota 2016-2020
Beleidsnota stadsbouwmeester 2016-2020

Op 24 november 2017 stelde Christian Rapp zijn beleidsnota '2016-2020 Atypische stadsbouwmeester' voor. Hierin legt hij zijn prioriteiten voor het ruimtelijk beleid van de stad vast.

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer