Kunstenplein Berchem

Het terrein in Oud-Berchem tussen het districtshuis van Berchem, bibliotheek De Poort en de Academie Berchem kreeg een nieuwe invulling die in het teken staat van kunst, creativiteit, cultuur en ontmoeting. Het gaat om een tijdelijke invulling in afwachting van de definitieve heraanleg van de ruimte.

Waarom dit project?

De openbare ruimte tussen het districtshuis van Berchem, bibliotheek De Poort en de Academie Berchem was versnipperd en weinig toegankelijk voor buurtbewoners. Het district Berchem wil deze ruimte omvormen tot één openbare en creatieve ontmoetingsplek. In de winter van 2017/2018 kreeg de ruimte alvast een tijdelijke creatieve invulling: het pop-up kunstenplein. Deze tijdelijke ingreep zet alvast de krijtlijnen uit voor de toekomstige heraanleg van het gebied.

Wat gebeurt er?

Om het hoogteverschil tussen het plein achter het districtshuis en de ruimte achter de Academie Berchem en bibliotheek de Poort te overbruggen, werd er een helling voor fietsers en voetgangers en een lange houten trap gemaakt. Er kwam ook een houten zittribune aan de kant van de Academie en ruimte voor evenementen. De bestaande gezonde bomen bleven behouden en werden meegenomen in het ontwerp voor het pop-up kunstenplein.

De ontwerpers maakten gebruik van houten palen om de toekomstige bouwvolumes nu al tastbaar en zichtbaar te maken. De rijen palen geven de Academie Berchem de mogelijkheid om creatieve werken op te hangen en tentoon te stellen voor de buurt. Groenslingers geven aan waar er in de toekomst misschien een overbrugging tussen de gebouwen komt.

Wie werkt eraan mee?

Het district Berchem en de stad Antwerpen organiseerden een ontwerpwedstrijd voor de tijdelijke invulling van het kunstenplein. Bureau OMGEVING was de winnaar. Natuurlijk werd er ook met bibliotheek De Poort en Academie Berchem afgestemd over de invulling van het plein.

Nieuwe verbindingsweg voor fietsers en voetgangers | Omgeving

 

p

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer