Krugerbrug

Ney & Partners BXL en Omgeving cvba

Een nieuwe fiets- en voetgangersbrug op de locatie van de oude Krugerbrug maakt de verbinding tussen twee belangrijke fietsroutes: de fietsostrade F13 richting Boom en de Districtenroute. De nieuwe brug moet voldoen aan de moderne comfort- en kwaliteitseisen voor fietsroutes, rekening houden met de toekomstige ontwikkelingen in de omgeving en moet een kwalitatieve aansluiting krijgen op de omgeving.

 

Waarom dit project?

De Krugerbrug verbindt Hoboken centrum met de Hobokense Polder en het in ontwikkeling zijnde groene industrieterrein Blue Gate Antwerp. Vandaag is de brug in zeer slechte staat en voldoet door de steile aanloophellingen en de verouderde inrichting niet aan de moderne comforteisen voor fietsroutes.

Daarom wil de stad de brug vervangen door een nieuwe en comfortabele fiets- en voetgangersbrug op dezelfde locatie.  Door de verdere ontwikkeling van het groene industrieterrein Blue Gate Antwerp ten noorden van de brug en de toekomstige ontwikkeling van het project Lageweg ten zuiden ervan, vormt deze route een belangrijke schakel op het hoofdfietsnetwerk rond de stad.

De brug is onderdeel van de Districtenroute, deze route bundelt veelgebruikte fietsverbindingen in en tussen de districten.  Onder de brug loopt het druk gebruikte Jef van Lindenfietspad, een onderdeel van de fietsostrade F13 van Antwerpen richting Boom. Met de nieuwe fiets- en voetgangersbrug worden beide routes met elkaar verbonden. Voor de bewoners van de aanpalende woonwijken vormt de brug een belangrijke verbinding met het natuurgebied Hobokense Polder.

 

Wat gebeurt er?

Met het opstellen van een projectdefinitie zijn de doelstellingen en de uitgangspunten voor het ontwerp vastgelegd. Hiermee zijn de stad en de spoorwegbeheerder Infrabel op zoek naar een ontwerpteam om de brug en de zone rond de brug te ontwerpen. Eind oktober konden de buurtbewoners en de gebruikers van de twee fietsroutes, de vijf ingediende voorstellen inkijken en hun opmerkingen doorgeven. 

Ontwerpteam Ney & Partners BXL en Omgeving cvba

Het ontwerpteam bestaande uit de bureaus Ney & Partners BXL en Omgeving cvba, gaat nu aan de slag om het door ingediende voorstel verder uit te werken en te bouwen. Het ontwerp van het team bestaat uit 3 bruggen die telkens op een groene aanloophelling liggen. Hierdoor ontstaan er rond de bruggen grote groene ruimtes, zijn de bruggen snel en eenvoudig te plaatsen en kan elke brug afzonderlijk worden aangepast bij een verdere ontwikkeling van het industrieterrein Blue Gate Antwerp of het project Lageweg.

Toekomstbeeld van de nieuwe fiets- en voetgangersbrug met onderaan de aansluiting op Blue Gate en bovenaan de aansluiting naar de Lageweg en het Jef Van Lindenfietspad (F13). | Ney & Partners BXL en Omgeving cvba

Toekomstbeeld Krugerbrug - © Ney & Partners BXL en Omgeving cvba

 

Drie bruggen

De eerste brug, deze over het spoor, verbindt zoals de Krugerbrug nu Hoboken-Centrum met de Hobokense Polder en het in ontwikkeling zijnde groene industrieterrein Blue Gate Antwerp. De tweede brug maakt over de Zuidweg de verbinding naar het Jef van Lindenfietspad (F13) richting Hemiksem. Zo kunnen fietsers vanop de Lageweg of vanop de fietsostrade op termijn doorfietsen richting Schelde en het centrum van Antwerpen. De derde brug   gelegen op de lange aanloophelling tussen de Hobokense Polder en Blue Gate Antwerp, maakt het mogelijk om het natuurgebied onder deze brug door te trekken tot aan de nieuwe weg in Blue Gate Antwerp.

Ruim fiets- en voetpad

Op de brug over het spoor ligt aan de westkant, de kant van de Hobokense Polder, een fietspad van 4 meter breed. Fietsers kunnen zo makkelijk, en zonder in conflict te komen met voetgangers, aansluiten op de tweede brug naar de fietsostrade. Aan de andere kant van de brug over het spoor ligt een voetpad van 2 meter breed, waarlangs voetgangers de verbinding kunnen maken tussen de toekomstige ontwikkelingen van Blue Gate Antwerp of het project Lageweg. Aan beide kanten van het spoor kunnen voetgangers via een trap de Zuidweg of de Schroeilaan en zo de Hobokense Polder bereiken.

Uitgangspunten voor de nieuwe brug

De vorm en de ligging van de brug worden in grote mate bepaald door de aansluiting op de bestaande fietsroutes en voetpaden. De brug moet voldoen aan alle hedendaags comfort en aan de kwaliteitseisen voor fietsroutes, met vlotte toegangshellingen voor zowel fietsers als voetgangers. Uiteraard moet de brug ook passen in de omgeving.

Het ontwerp moet verder rekening houden met de huidige en toekomstige ontwikkelingen. Zo is Blue Gate Antwerp volop in ontwikkeling en moet de brug aansluiten op het nieuwe fietspad langs de Naftaweg richting Schelde. De verdere ontwikkeling van het project Lageweg is vandaag nog niet duidelijk, toch zal het ontwerp van de brug ook hier met de mogelijke ontwikkelingspistes rekening moeten houden. Daarnaast spelen de veiligheidsvoorschriften voor werken rond en over spoorwegen ook een belangrijke rol.

Gebied rond de brug verbeteren

De bouw van de nieuwe brug biedt eveneens een kans om de ruimte rond en onder de brug mee aan te pakken en is dan ook onderdeel van de ontwerpopdracht. Verder moet er gezorgd worden voor voldoende opvang en infiltratie van het regenwater in dit gebied. Ook een aantal waardevolle bomen moeten een plek krijgen in het ontwerp.

De brug heeft ten noorden van het spoor een aanloophelling tussen het natuurgebied Hobokense Polder en het nog te ontwikkelen privaat perceel Blue Gate Antwerp. Hierbij wordt er niet geraakt aan het natuurgebied zelf. Ten zuiden van het spoor ligt de aanloophelling tussen de private percelen aan de Zuidweg en de Lageweg. Alle gronden in het projectgebied zijn vandaag al eigendom van de overheid.

stad Antwerpen

Volgende stappen

Met deze projectdefinitie gaan de stad en de spoorwegbeheerder in 2018 op zoek naar een ontwerpteam voor de brug en het gebied errond.  Tegen het einde van 2020 kan er  een vergunning aangevraagd worden en een aannemer aangesteld worden.  Eind 2021 kan de bouw van de nieuwe brug van start gaan. Ook de buurt zal betrokken worden bij de verschillende stappen.

Wie werkt eraan mee?

De stad Antwerpen moedigt bezoekers, bewoners en pendelaars aan om tijdens de grote wegenwerken in en rond de stad op een andere manier naar de stad te komen. Onder meer de fiets is hiervoor een alternatief. De stad zal daarom verder investeren om de belangrijkste ‘missing links’ op de grote fietsroutes, zoals de fietsostrades naar de stad, het Ring- en Singelfietspad en de districtenroute, weg te werken. Zo verhogen het fietscomfort en de veiligheid van de gebruikers op deze routes.

Vandaag is de stad volop bezig om de plannen verder uit te werken tot uitvoerbare dossiers. Afhankelijk van het project wordt er nauw samengewerkt met de districten, de provincie Antwerpen, AWV en BAM. Bij dit project is ook Infrabel, de spoorwegbeheerder, nauw betrokken.

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer