Kronenburg

Een nieuw buurtpark om te spelen en ontspannen op de hoek van de Ten Nessestraat en Van Amstelstraat

In 2020 komt aan de hoek van de Ten Nessestraat en de Van Amstelstraat een buurtpark - een 'groene sproet' - om ademruimte te geven aan de dichtbebouwde Kronenburgwijk in Deurne-Noord. Deze plek kreeg de naam 'Groene Sproet'.

Waarom dit project?

Deurne-Noord, en dan in het bijzonder de wijk Kronenburg, is erg dichtbebouwd. Er is zeer weinig open en groene openbare ruimte. Bovendien kent de wijk een erg hoge bevolkingsdichtheid met veel jongeren. Dit leidt tot een grote druk op de publieke ruimte.

 

Wat gebeurt er?

Meer ademruimte in de buurt

Om de dichtbevolkte buurt Kronenburg in Deurne-Noord van meer groen te voorzien, kocht de stad enkele percelen  op het voormalige terrein van de houthandelaar tussen de Ten Nessestraat 31 en de Van Cortbeemdelei 56 voor de inrichting van een ‘Groene Sproet’. it is een groen plein dat ademruimte geeft aan een dichtbebouwd gebied. De oppervlakte van het gebied bedraagt ongeveer 2000 m². 

Op maat van de buurt

Het plein wordt zo groen mogelijk ingericht met verschillende bomen: karakterbomen om in te klimmen, bomen met eetbare vruchten en bomen die veel insecten en vlinders aantrekken. Met enkele natuurlijke spelaanleidingen in het publieke deel worden kinderen uit de buurt uitgenodigd om te spelen in een groene omgeving. Verder komen er langs het plein zitbanken, verlichting, fietsbeugels en vuilnisbakken. Achteraan wordt een deel van het plein semipubliek. Dit wil zeggen dat dit deel van het plein afgesloten wordt en toegankelijk zal zijn voor scholen en verengingen uit de buurt.

Langs de gevels worden houten hekwerken geplaatst waar klimplanten op zullen groeien. Ook wil de stad graag muurschilderingen met een groen thema voorzien, maar dient hiervoor nog eerst in overleg te treden met de eigenaars.

Het buurtpark zal een deel van de Ten Nessestraat innemen, waardoor deze ter hoogte van het parkje niet meer toegankelijk is voor gemotoriseerd verkeerd en daarom dubbelrichting wordt gemaakt met voldoende plaats om te keren. Hierdoor wordt de oppervlakte van het groene plein aanzienlijk vergroot.

Gerichte invulling

In het voorliggende ontwerp voor de sproet wordt rekening gehouden met zowel de historiek van de plek als met de aandachtspunten die voortkwamen uit het onderzoek. Aangezien de plek lang in gebruik was door een houthandelaar, zal het thema ‘hout’ doorheen het hele ontwerp aanwezig zijn. Het idee is om ‘een bos in de stad’ in te richten, waar kinderen en jongeren de ruimte krijgen om vrij kunnen spelen. De groene sproet vormt zo een tegengewicht voor de bestaande betonnen en rubberen speelruimtes in de wijk en moet de leefbaarheid verhogen.

Wie werkt eraan mee?

De inplanting van de Groene Sproet wordt uitgevoerd door stad Antwerpen in samenwerking met district Deurne.

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer