Klimaatplan 2020

Samen het goede voorbeeld geven

Antwerpen wil tegen 2050 een klimaatneutrale en klimaatrobuuste stad zijn. Hiervoor werd het klimaatplan Antwerpen 2020 opgemaakt. De stad wil zowel klimaatverandering voorkomen als maatregelen nemen om de negatieve effecten zoals hitte en overstromingen te beheersen.  

Waarom dit project?

In 2050 wil de stad klimaatneutraal en klimaatbestendig zijn. Dit wil zeggen minder tot geen broeikasgassen zoals CO2 uitstoot en Antwerpen klaarmaken om klimaatsveranderingen tegen te gaan zoals hitte, droogte en intense neerslag. Om dit te bereiken heeft de stad een stappenplan: het Klimaatplan.

De doelstellingen voor 2020 zijn de eerste halte voor dit plan. Gezamenlijke inspanningen van stad, bewoners, bezoekers en bedrijven kan de uitstoot verminderen en de klimaatverandering zo veel als mogelijk afremmen. De stad maakte daarom een ambitieus Klimaatplan 2020 met verschillende maatregelen.

Wat gebeurt er?

De Antwerpse doelstellingen

De stad wil allereerst zelf het goede voorbeeld geven. Tegen 2020 moeten stadsgebouwen en -voertuigen 50% minder CO2 uitstoten ten opzichte van 2005. In haar gebouwen kiest de stad voor een doorgedreven isolatie en zuinige verwarmingsinstallaties en groene stroom. Verder kiest ze - waar mogelijk - voor een groen en duurzaam wagenpark.

Samen met bewoners en bedrijven wil de stad tegen 2020 in totaal 20% minder CO2-uitstoot realiseren in Antwerpen. Bewoners en bedrijven spelen een grote rol bij het verminderen van die CO2-uitstoot. Door minder energie te verbruiken (vb door isolatie en zuinigere toestellen), door groene energie te verbruiken (via energiecontract) of zelf energie op te wekken en door zich duurzamer te verplaatsen.

Om de CO2 uitstoot verder efficiënt omlaag te krijgen, wil Antwerpen ook focussen op hernieuwbare energiebronnen, zoals wind- en zonne-energie. De ambitie is om tegen 2020, 13% van de energievraag van de stad in te vullen met in Antwerpen opgewekte hernieuwbare energie. De maatregel die de meeste CO2-winst zal opleveren is de bouw van het grootste windmolenpark in België , in de Antwerpse haven. Een ander voorbeeld van energiebesparing op grote schaal is het streven naar een stadsbreed warmtenet, met zoveel mogelijk gebruik van restwarmte. Op Nieuw Zuid kan u het eerste warmtenet in Antwerpen terugvinden. 

Het klimaatplan 2015-2020 wil Antwerpen ook voorbereiden op de klimaatverandering. Op termijn moet de stad opgewassen zijn tegen bijvoorbeeld overstromingsgevaar en extreme hitte.

Er werden studies uitgevoerd om de risico’s in kaart te brengen rond hitte en neerslag. Een heel aantal maatregelen werd uitgewerkt zoals de aanpassingen in de bouwcode (verplichting van groendaken), het versoepelen van de aanleg van geveltuinen, de werking van het Ecohuis rond vergroening, het betrekken van bewoners bij een klimaatrobuuste wijk in Sint Andries, …

Ook maatregelen op openbaar domein zijn belangrijk, sommige hiervan kan je nu al zien zoals de nieuwe inrichting van de Scheldekaaien, groene trambeddingen en parkings en wadi's. Wadi's zijn groene plekken die gebruikt worden om bij hevige regen tijdelijk het regenwater op te vangen. Het regenwater kan hier infiltreren in de bodem, zoals op Nieuw Zuid, onze eerste hemelwaterneutrale wijk.

Wie werkt eraan mee?

Om een klimaatneutrale en klimaatrobuuste stad te realiseren waar het goed wonen is voor iedereen hebben we iedereen nodig. Bewoners dragen hun steentje bij door o.a. te investeren in isolatie of in energiezuinige toestellen, door te ontharden of een groendak aan te leggen. Bezoekers en bewoners verplaatsen zich slim naar Antwerpen. En bedrijven kiezen voor duurzame energie en verbouwingen, voor waterhergebruik, de aanleg van groen in de buurt, bedrijfsvervoersplannen,..

Gerelateerde projecten

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer