Klimaatplan 2030

2020
Goedkeuring klimaatplan 2030

In 2020 zal het nieuwe Klimaatplan 2030 worden voorgesteld aan de gemeenteraad. Daarnaast zal het Klimaatplan ook worden voorgelegd aan Europa. 

7 februari 2020
Werksessie sociale inclusie

De stad Antwerpen maakt een nieuwe Klimaatplan voor alle Antwerpenaren.

Lees meer
26 november 2019
Café Klimaat

Ontdek de eerste bouwstenen van het nieuwe Klimaatplan!

Lees meer
5 november 2019
Werksessie acties en maatregelen voor een klimaatrobuuste stad (deel 2)

Bepaal mee hoe Antwerpen een klimaatrobuuste stad wordt

Lees meer
8 oktober 2019
Werksessie acties en maatregelen voor een klimaatrobuuste stad (deel 1)

Bepaal mee de acties en maatregelen voor het Klimaatplan Antwerpen.

Lees meer
27 september 2019
Werksessie financiering

Hoe kunnen we investeringen die gepaard gaan met het Klimaatplan financieren? Tijdens de werksessie bekijken we traditionele en innovatieve financieringsmodellen om kansrijke opties voor het Klimaatplan verder uit te werken. U krijgt de kans om mee te bepalen hoe het Klimaatplan gefinancierd wordt.

Lees meer
10 september 2019
Werksessie kansen en ambities van de klimaatrobuuste stad

Antwerpen wil zich als stad toekomstbestendig ontwikkelen door minder CO2 uit te stoten en zich voor te bereiden op de effecten van klimaatverandering zoals hitte, droogte en hevige regen.

Lees meer
26 juni 2019
Werksessie klimaatgovernance

Hoe gaan we samen aan de slag? Tijdens de werksessie “klimaatgovernance” denken we samen na hoe de stad Antwerpen haar relatie met de verschillende stakeholders vorm kan geven om mee het lokale klimaatbeleid op weg naar 2030 te realiseren.

Lees meer
7 juni 2019
Werksessie renovatie van gebouwen in Antwerpen

We bedenken concrete maatregelen om CO2 te verminderen.

Lees meer
29 mei 2019
Werksessie hernieuwbare energie in Antwerpen

Momenteel werkt de stad aan een nieuw Klimaatplan: het Klimaatplan 2030.

Lees meer
Klimaatdag voor Jongeren
Klimaatdag voor Jongeren

Alle Antwerpse jongeren kunnen op woensdag 8 mei met hun klas mee invulling geven aan het Antwerpse Klimaatplan 2020-2030. Op deze interactieve dag denk en werk je mee aan het klimaatbeleid van morgen.

Lees meer
mei-juni
Dieptegesprekken

In de maanden mei en juni zullen er 23 dieptegesprekken doorgaan met meer dan 100 Antwerpse stakeholders over:
klimaat, de gevolgen en de mogelijkheden voor Antwerpen en samenwerkingsverbanden. 

februari 2019
Start opmaak klimaatplan

In februari werden er verschillende studiebureuas aangeschreven om de stad te ondersteunen bij de opmaak van een cocreatief Klimaatplan. 

2018
Voorontwerp

Het college neemt kennis van het vooronderzoek en keurt goed dat bij verdere uitwerking van het Klimaatplan een ambitieniveau van 50 tot 55 % CO2-reductie wordt uitgegaan.

29 september 2017
Ondertekening burgemeesterconvenant Klimaat en Energie

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer