Klimaatplan 2030

2020
Goedkeuring klimaatplan 2030

In 2020 zal het nieuwe klimaatplan 2030 worden voorgesteld aan de gemeenteraad. Daarnaast zal het klimaatplan ook worden voorgelegd aan Europa. 

26 november 2019
Café Klimaat

In het najaar worden alle bevindingen, interviews, workshops,.. gebundeld en tentoongesteld in een klimaatmarkt. U krijgt de kans om feedback te geven en in dialoog te gaan met experten. Deze infomarkt zal toegankeljk zijn voor iedereen. 

26 november 2019
Werksessie round-up klimaatrobuuste stad

De rechte lijn naar een nieuw klimaatplan om ons voor te bereiden op de klimaatverandering. 

november 2019
Werksessie voorbereidende maatregelen

We gaan dieper in op de maatregelen om ons voor te bereiden op de klimaatverandering en bekijken wat we zullen en kunnen opnemen in het uiteindelijke klimaatplan. 

5 november 2019
Werksessie acties voor de klimaatrobuuste stad

Van idee naar realiteit. Tijdens deze workshop bekijken we concrete actie om van Antwerpen een klimaatrobuuste stad te maken.

november 2019
Werksessie samenwerkingsstructuur

Een klimaatplan maak je niet alleen. Als stad bekijken we graag met burgers, bedrijven, organisaties en  kennisinstellingen hoe we samen het nieuw klimaatplan kunnen realiseren.  

8 oktober 2019
Werksessie strategische visie kimaatrobuuste stad

Hoe maken we van Antwerpen een klimaatrobuuste stad? 

27 september 2019
Werksessie financiering

Welke maatregelen komen in het klimaatplan 2030 om onze CO2 uitstoot te reduceren en hoe kunnen we deze maatregelen financieren?

10 september 2019
Werksessie kansen en ambities van de klimaatrobuuste stad

In deze werksessie kijken we naar de toekomst en de impact van het veranderende klimaat op onze stad. Wat zijn de ambities en hoe ziet een toekomstbestendig Antwerpen eruit?

26 juni 2019
Werksessie klimaatgovernance

Hoe gaan we samen aan de slag? Tijdens de werksessie “klimaatgovernance” denken we samen na hoe de stad Antwerpen haar relatie met de verschillende stakeholders vorm kan geven om mee het lokale klimaatbeleid op weg naar 2030 te realiseren.

Lees meer
7 juni 2019
Werksessie renovatie van gebouwen in Antwerpen

We bedenken concrete maatregelen om CO2 te verminderen.

Lees meer
29 mei 2019
Werksessie hernieuwbare energie in Antwerpen

Momenteel werkt de stad aan een nieuw klimaatplan: het klimaatplan 2030.

Lees meer
Klimaatdag voor Jongeren
Klimaatdag voor Jongeren

Alle Antwerpse jongeren kunnen op woensdag 8 mei met hun klas mee invulling geven aan het Antwerpse klimaatplan 2020-2030. Op deze interactieve dag denk en werk je mee aan het klimaatbeleid van morgen.

Lees meer
mei-juni
Dieptegesprekken

In de maanden mei en juni zullen er 23 dieptegesprekken doorgaan met meer dan 100 Antwerpse stakeholders over:
klimaat, de gevolgen en de mogelijkheden voor Antwerpen en samenwerkingsverbanden. 

februari 2019
Start opmaak klimaatplan

In februari werden er verschillende studiebureuas aangeschreven om de stad te ondersteunen bij de opmaak van een cocreatief klimaatplan. 

2018
Voorontwerp

Het college neemt kennis van het vooronderzoek en keurt goed dat bij verdere uitwerking van het klimaatplan een ambitieniveau van 50 tot 55 % CO2-reductie wordt uitgegaan.

29 september 2017
Ondertekening burgemeesterconvenant Klimaat en Energie

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer