Klimaatplan 2030

Een duurzame stad

De stad werkt aan een klimaatneutraal en klimaatrobuust Antwerpen.

Dit wil zeggen minder tot geen broeikasgassen uitstoten zoals CO₂ en Antwerpen klaarmaken om klimaatveranderingen tegen te gaan zoals hitte, droogte en hevige neerslag.

Als een van de eerste steden ondertekende Antwerpen begin 2009 het Burgemeestersconvenant (Covenant of Mayors). Daarin engageren Europese steden zich om tegen 2020 minstens 20% minder CO₂ uit te stoten. De stad maakte daarom een klimaatplan 2020.

In 2017 tekende de stad het hernieuwde Burgemeesterconvenant, waarbij ze zich ook engageert om te streven naar:

  • minstens 40% CO₂-uitstoot,
  • te werken aan energie-armoede, 
  • en te bouwen aan een stad die tegen de klimaatsverandering bestand is. 

Daarom werkt de stad nu aan het nieuw Klimaatplan 2030 Antwerpen.

Waarom dit project?

Antwerpen is ambitieus en wil meer doen. Uit vooronderzoek uit 2018 bleek dat we de CO₂ kunnen verlagen tot zelfs 50% of 55%. Dat is meteen ook de ambitie voor het nieuwe Klimaatplan. Stad Antwerpen kan dit niet alleen doen. Samen met bewoners, bedrijven en de industrie schrijft de stad aan een nieuw Klimaatplan. 

Wat gebeurt er?

De stad ontwikkelt in 2019 samen met bewoners en bedrijven het Klimaatplan 2030. Tijdens verschillende themagebonden werksessies denken we samen met burgers en experten na over concrete maatregelen om de klimaatverandering te verminderen, en hoe we de stad Antwerpen kunnen voorbereiden op de klimaatverandering zoals hitte, droogte en wateroverlast. Verschillende mensen worden uitgenodigd om mee na te denken over de uitdagingen die de stad Antwerpen de komende jaren tegemoet gaat. Op basis van hun vragen, input en ideeën wordt er een Klimaatplan opgesteld. In dat Klimaatplan zullen verschillende maatregelen worden opgenomen die van Antwerpen een leefbare stad maken. Samen helpen we dan om de ambities van de 2030 doelstellingen waar te maken.

Wie werkt eraan mee? 

De stad denkt samen met alle bewoners, bezoekers en bedrijven na om goede oplossingen op maat te maken. Bewoners dragen nu al hun steentje bij door te investeren in isolatie of in energiezuinige toestellen. Bezoekers en bewoners verplaatsen zich steeds slim naar Antwerpen. En bedrijven kiezen voor duurzame energie en verbouwingen.

Wilt u graag meewerken aan het Klimaatplan? Stuur ons dan een mailtje!

Stuur een mail

Meer informatie

Voor meer informatie kan u terecht bij klimaatplan@antwerpen.be.

Gerelateerde projecten

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer