Klimaatplan 2030

Klimaatplan: workshop renovatie van gebouwen in Antwerpen

Dit moment is afgelopen.

Waarom deze werksessie?

De stad werkt aan een nieuw klimaatplan.

Tijdens verschillende themagebonden werksessies denken we samen met burgers en experten na over concrete maatregelen om CO₂ te verminderen, en hoe we de stad Antwerpen kunnen voorbereiden op de klimaatveranderingen zoals hitte, droogte en wateroverlast. 

Op 7 juni ging de tweede werksessie door: renovatie van gebouwen.

stad Antwerpen
Verschillende experten delen hun kennis over bouwen, verbouwen en renoveren.

Verloop

Tijdens de tweede workshop waren er verschillende experts aanwezig uit de vastgoed sector, financiele sector, sociale huisvesting, bouw, en overheid.

De groep werd opgesplitst in twee grote groepen: 

1

Niet-huishoudens

2

Huishoudens

Renovatie?

Tijdens de werksessie werd al snel duidelijk dat renovatie geen goede benaming is. Dit werd uiteindelijk vertaald naar 'vernieuwing van gebouwen'. Daarnaast werd er geopperd dat er aparte doelstellingen moeten komen voor niet-huishouden en huishoudens omdat de context heel anders is.

Het is efficiënt om de huishoudens en de niet-huishoudens te splitsen. Je kan appelen niet met peren vergelijken.

 

Een belangrijke conclusie die tijdens de werksessie werd getrokken was dat 'vernieuwing' niet alleen voor energie staat, maar ook de begrippen comfort, gezondheid, veiligheid en woonfunctie zouden moeten meedragen.  

Renoveren moet betaalbaar blijven maar we mogen de kwaliteitsnorm niet uit het oog verliezen. 
stad Antwerpen
Nieuwe ideeën leveren interessante gesprekken op tussen de experten.

Er werd samen gezocht naar manieren om de doelstellingen haalbaar te maken en ook betaalbaar te houden voor de Antwerpenaar. Verschillende ideeën kwamen uit de bus en zorgden voor interessante denkpistes tussen de experten.  

Premies of overstappen naar prefinanciering? 

 

Alle input van deze workshop wordt verzameld en mee opgenomen bij de opmaak van het nieuwe klimaatplan.

Heeft u nog goede ideeën over renovatie van gebouwen of wilt u graag mee informatie? Dan kan u een mailtje sturen naarklimaatplan@antwerpen.be

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer