Klimaatplan 2030

Klimaatplan: hernieuwbare energie in Antwerpen

Dit moment is afgelopen.

Waarom deze werksessie?

De stad werkt aan een nieuw klimaatplan.

Tijdens verschillende themagebonden werksessies denken we samen met burgers en experten na over concrete maatregelen om CO2 te verminderen, en hoe we de stad Antwerpen kunnen voorbereiden op de klimaatveranderingen zoals hitte, droogte en wateroverlast. 

Op 29 mei ging de eerste werksessie door over hernieuwbare energie.

stad Antwerpen
Experten bespreken elkaars standpunten tijdens de workshop hernieuwbare energie.

Verloop

Zo'n 20 experten uit de energievoorziening, vastgoedsector, nutsbedrijven, havenbedrijf, banken, Vlaamse overheid en stad Antwerpen zaten rond te tafel om twee vragen te beantwoorden: 

1

Zijn de doelstellingen uit het voortraject van het nieuwe klimaatplan duidelijk en sprekend ?

2

Welke maatregelen hebben we nodig om deze doelstellingen tot een goed einde te brengen ?

Zon en warmte 

Tijdens de workshop lag de focus op hernieuwbare energie en vooral op zon en warmte. Experten stonden en zaten rond de tafel om bestaande maatregelen kritisch te beoordelen en zelf nieuwe maatregelen toe te voegen aan het klimaatplan. De experten gaven graag hun advies en nieuwe ideeën voor hernieuwbare energie in de stad. 

We moeten goed onderhoud van zonnepanelen stimuleren. Vervangen indien opportuun en zonnepanelen recycleren. 
stad Antwerpen
Werkbladen tijdens de workshop hernieuwbare energie.

 

Vooral het thema zonne-energie kon veel interesse opwekken met de leuze: ‘Het kan altijd ambitieuzer’. Voor zonne-energie kwam ook vaak de vraag, hoe kunnen we deze energie opslaan en efficiënt inzetten waar nodig met behulp van slimme technologieën. Naast nieuwe maatregelen werden ook huidige situaties aan het licht gebracht en in vraag gesteld. 

Vandaag wordt elektriciteit veel zwaarder belast dan aardgas waardoor een shift van aardgas naar duurzame elektriciteit belemmerd wordt.

Alle input van deze workshop wordt verzameld en mee opgenomen bij de opmaak van het nieuwe klimaatplan.

Heeft u nog goede ideeën over hernieuwbare energie of wilt u graag mee informatie? Dan kan u een mailtje sturen naar klimaatplan@antwerpen.be

 

 

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer