Klimaatplan 2030

Klimaatplan: acties en maatregelen van de klimaatrobuuste stad (deel2)

Dit moment is afgelopen.

Waarom deze werksessie?

De stad Antwerpen zet haar Klimaatplan 2030 in de steigers.

Tijdens verschillende themagebonden werksessies denken we samen met burgers en experten na over concrete maatregelen om de klimaatverandering te beperken, en hoe we de stad Antwerpen kunnen voorbereiden op de klimaatverandering zoals hitte, droogte en wateroverlast. 

Om van Antwerpen een klimaatrobuuste stad te maken, werkten we op 5 november verder op de voorgestelde acties en werden ze verder aangevuld. 

Verloop

De werksessie werd opgesplitst in een middag- en avondsessie om iedereen de kans te geven om mee te werken. Op de sessies waren zowel burgers, ondernemingen en stadsmedewerkers aanwezig. Zo'n 50 geïnteresseerden zaten rond de tafel om verder na te denken over de concrete acties om Antwerpen voor te bereiden op de effecten van klimaatverandering zoals hitte, droogte en hevige regen. 

Van plan tot aanpak? 

De strategische doelstellingen werden na de vorige werksessie aangepast en werden opnieuw voorgesteld. Deelnemers konden zoals in de vorige werksessies, opnieuw hun opmerkingen doorgeven. Daarna werden voorgestelde acties uit de vorige sessie aangevuld.

We dachten in eerdere werksessies al na over waar de stad op moet inzetten in haar Klimaatplan. We kwamen uiteindelijk op 5 grote thema's. Daarna werden aan die thema's de concrete acties gekoppeld:

1

Gedrag en kennisoverdracht

2

Wonen, stadsvernieuwing en ontwikkeling

3

Publieke ruimte

4

Beleidsvisie en monitoring

5

Ondernemen

De deelnemers werden opgedeeld in kleinere groepen en werkten verschillende acties verder uit. Zo werd er rekening gehouden met samenwerking en financiering maar werd er ook gekeken naar concrete actieplannen en ruimtelijke strategie.

Hoe kunnen we een plan van aanpak omzetten in concrete acties?  

Er is heel wat kennis en informatie beschikbaar. Deelnemers zochten uitdrukkelijk naar manieren om die kennis te delen met de Antwerpenaar. Gegevens samenbrengen in een speciale database, potentieelkaarten opmaken, adviezen verzamelen en tips doorspelen. Zo zou je via sms-systemen burgers tips kunnen geven tijdens hittegolven of overstromingen.   
 

We weten niet altijd wat andere mensen aan het doen zijn. Er is al veel maar hoe kunnen we dat allemaal verbinden?
thumb__DSC8896.jpg stad Antwerpen
Acties uit de vorige werksessie kregen een prioriteit toegewezen.

 

Volgens de deelnemers moeten we kijken naar zowel individuele acties als collectieve acties. Zo kan je ook aan één plek meerdere functies toewijzen. Een groene speelplaats kan na de uren ook opengezet worden voor de buurt als koele plek. Grote openbare ruimtes kunnen een belangrijke rol spelen bij wateropvang en individuele waterputten kunnen de riolering ontlasten bij hevige regenval.  

De stad geeft het goede voorbeeld

Bovenlokale plannen zijn nodig om de stad als geheel voor te bereiden op klimaatverandering, maar daarnaast moet er een doorvertaling mogelijk zijn op wijkniveau en ruimte voor burgers om een grote rol te spelen bij het uitvoeren van experimenten en pilootprojecten. 

De stad moet het goede voorbeeld geven, maar er moet ook voldoende ruimte zijn voor inwoners om ideeën aan te halen. 

Met de stad al trekker moet er ergens een samenkomst zijn waar stadsdiensten, ondernemers, kennisinstellingen en inwoners elkaar de hand kunnen reiken.

Maar volgens de deelnemers kunnen ook ondernemers het goede voorbeeld geven, zo kan de stad nauwe samenwerkingsverbanden opzetten en proactief advies verlenen. De stad zou de weg kunnen wijzen naar externe adviezen en expertise omtrent energiezuinig renoveren, waterbuffering en andere adaptieve maatregelen. Buurthuizen zouden meer kunnen organiseren, zodat de juiste mensen en initiatieven worden samengebracht zodat er meer coöperaties worden gevormd tussen burgers. 

 

werksessie klimaatplan stad Antwerpen
Verbinden van kennis, initiatieven, intenties en mensen.

Eens of oneens?  

Aan het einde van de werksessie, kregen alle deelnemers nog enkele stellingen voorgeschoteld. Daaruit bleek dat veel mensen en organisaties nog niet weten welke rol ze kunnen spelen in heel het verhaal. Er is een groot aantal initiatiefnemers maar ze kunnen elkaar nog niet altijd vinden. Er is een wolk aan initiatieven en het is belangrijk om te weten wie kan bijdragen. Verbinden is de boodschap.  

De stad moet een faciliterende rol opnemen. Ze moet verbinden en stimuleren. 
werksessie klimaat stad Antwerpen
Aan het einde van de werksessie kregen de deelnemers nog enkele stellingen voorgeschoteld.

Alle input van deze workshop wordt verzameld en mee opgenomen bij de opmaak van het nieuwe Klimaatplan 2030. Heeft u nog goede ideeën of wilt u graag meer informatie? Of werkt u graag mee tijdens de volgende werksessies? Dan kan u een mailtje sturen naar klimaatplan@antwerpen.be

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer