Klimaatplan 2030

Klimaatplan: acties en maatregelen van de klimaatrobuuste stad

Dit moment is afgelopen. 50 personen namen deel.

Waarom deze werksessie?

De stad Antwerpen zet haar klimaatplan 2030 in de steigers.

Tijdens verschillende themagebonden werksessies denken we samen met burgers en experten na over concrete maatregelen om de klimaatverandering te beperken, en hoe we de stad Antwerpen kunnen voorbereiden op de klimaatverandering zoals hitte, droogte en wateroverlast. 

Om van Antwerpen een klimaatrobuuste stad te maken, stelden we op 8 oktober samen enkele concrete acties op voor het nieuwe Klimaatplan.

Verloop

De werksessie werd opgesplitst in een middag- en avondsessie om iedereen de kans te geven om mee te werken. Op de sessies waren zowel burgers als ondernemingen en stadsmedewerkers aanwezig. Zo'n 50 geïnteresseerden zaten rond de tafel om na te denken over concrete acties om Antwerpen voor te bereiden op de effecten van klimaatverandering zoals hitte, droogte en hevige regen. 

Waar moet de stad op inzetten? 

In de eerste werksessie op 10 september werd er nagedacht op welke thema's de stad moet inzetten om zich voor te bereiden op de klimaatverandering. In de tweede werksessie van 8 oktober werkten we hieraan verder. Hieronder kan u de thema's terugvinden: 

1

Wateroverlast

2

Hitte

3

Droogte

4

Watertekorten

5

Ruimte om de stad voor te bereiden op klimaatverandering

Opnieuw werd er gewerkt in verschillende groepen. Deelnemers kregen de doelstellingen voorgesteld en kregen opnieuw de kans om opmerkingen en aanvullingen te geven. Wateroverlast, hitten droogte, watertekorten en ruimte voor adaptatie moeten opgenomen worden in het nieuwe Klimaatplan 2030. Met duidelijke voorbeelden en formuleringen wat de burger zelf kan doen.   

Antwerpen moet zich beschermen tegen wateroverlast. Zowel op publiek domein als bij woningen moet er bij nieuwe projecten gekeken worden naar nieuwe normen. Maar ook tegen de droogte zullen we nieuwe maatregelen moeten treffen. Zo moeten we meer ontharden zodat er water kan infiltreren in de grond. Tegelijkertijd zullen we ook rekening moeten houden met watertekorten door bijvoorbeeld in te zetten op hergebruik van regenwater en grijswater. 
 

Hergebruik, infiltratie en buffering. 
thumb__DSC8843.jpg stad Antwerpen
Hoe kunnen we Antwerpen beschermen tegen wateroverlast?

 

De stad moet zich verder ook beschermen tegen de toenemende hitte. De straten moeten meer vergroenen en verkoelen d.m.v. water. Bewoners moeten toegang krijgen tot koele plekken en de stad zal meer ruimte moeten maken voor al deze maatregelen in functie van een aangename woonomgeving. Volgens de deelnemers zullen we moeten gaan kijken waar wijken in Antwerpen nood aan hebben om in de toekomst een klimaatrobuuste stad te maken. 

 

Samen bouwen we een nieuwe stad

En hoe gaan we dit allemaal voor elkaar krijgen? We kunnen beginnen bij de basis. Als er nieuwe projecten worden gerealiseerd, moeten we rekening houden met de verschillende adviezen en plannen die de stad eerder opmaakte. Daarnaast kunnen we die plannen ook opnieuw herbekijken in functie van de thema's die in het klimaatplan zullen worden opgenomen.    

Het is belangrijk om goed uit te leggen waarom iemand bepaalde maatregelen neemt. 

Duiding blijft belangrijk in dit verhaal. Tijdens de werksessie wordt er aan de deelnemers gevraagd of ze enkele acties concreter willen uitwerken. Zo bespreken ze de mogelijkheid om een klimaattoets in het leven te roepen. Een soort checklist die nieuwe projecten eerst moeten doorstaan alvorens gerealiseerd te worden. Deelnemers denken acties uit die vanuit de stad vertrekken maar ook die vanuit burgers of ondernemingen kunnen vertrekken. Er komen ook verschillende maatregelen naar voor om burgers te ontzorgen en te adviseren. Er zou ook een soort klimaatloket kunnen komen, dat mensen advies op maat kan bieden over wat ze zelf allemaal kunnen doen om van Antwerpen een klimaatrobuuste stad te maken. 

Misschien moeten we een inspiratieboek maken, met haalbare en succesvolle voorbeelden van project uit binnen- en buitenland.

 

thumb__DSC8845.jpg stad Antwerpen
Deelnemers kozen zelf enkele acties uit om deze iets verder uit te werken.

Beleef de stad

Deelnemers vinden het duidelijk belangrijk dat ook burgers zelf kunnen werken aan een klimaatrobuuste stad. En dat ze op verschillende manieren gestimuleerd worden om zelf actie te ondernemen. Zo kunnen private koele plekken misschien tijdelijk openbaar gemaakt worden op warme dagen of kunnen mensen ondersteuning krijgen voor het ontharden van hun voortuin. Men zou voorbeeldstraten kunnen ontwikkelen, waar mensen zelf maatregelen kunnen ervaren die de stad beschermt tegen de gevolgen van klimaatverandering. 

Beleef de plekken die het nu al goed doen. Als je het zelf ervaart, ga je er ook in geloven. Maak voorbeeldstraten of testomgevingen voor mensen om uit te testen. 
thumb__DSC8849.jpg stad Antwerpen
Alle input van de deelnemers wordt mee opgenomen tijdens de opmaak van het nieuwe klimaatplan.

Alle input van deze workshop wordt verzameld en mee opgenomen bij de opmaak van het nieuwe Klimaatplan 2030. Heeft u nog goede ideeën over deze 3 toekomstbeelden of wilt u graag meer informatie? Of werkt u graag mee tijdens de volgende werksessies? Dan kan u een mailtje sturen naar klimaatplan@antwerpen.be

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer