Klimaatplan 2030

Klimaatplan: kansen en ambities van de klimaatrobuuste stad

Dit moment is afgelopen. 50 personen namen deel.

Waarom deze werksessie?

De stad Antwerpen zet haar klimaatplan 2030 in de steigers.

Tijdens verschillende themagebonden werksessies denken we samen met burgers en experten na over concrete maatregelen om de klimaatverandering te beperken, en hoe we de stad Antwerpen kunnen voorbereiden op de klimaatverandering zoals hitte, droogte en wateroverlast. 

Op 10 september ging de eerste werksessie door over de kansen en ambities van de klimaatrobuuste stad. . In deze sessie dachten we samen na, hoe we onze stad kunnen voorbereiden op klimaatverandering en waar we in 2030 willen staan als klimaatrobuuste stad

Verloop

De werksessie werd opgesplitst in een middag- en avondsessie om iedereen de kans te geven om mee te werken. Op de sessies waren zowel burgers als ondernemingen en stadsmedewerkers aanwezig. Zo'n 50 geïnteresseerden zaten rond te tafel om doelstellingen te formuleren rond 3 toekomstbeelden: 

1

De natuurlijke waterstad

2

Veerkrachtige stad

3

Levendige woonstad

De natuurlijke waterstad

Verschillende mensen schoven aan bij de groep natuurlijke waterstad. Daar kregen de deelnemers meer uitleg over het toekomstbeeld en de visie van de stad omtrent water. Na de uiteenzetting was er de tijd en ruimte om opmerkingen, ideeën en aanvullingen te geven. 

Uiteindelijk kwamen er verschillende grote thema's aan bod die zeker moeten opgenomen worden in het nieuwe klimaatplan 2030. Er moet gekeken worden naar wateroverlast en hoe deze te vermijden in de toekomst, ook waterbeschikbaarheid en waterbetaalbaarheid zijn prioritair. Hierbij werd er geopperd om maximaal in te zetten op circulair watergebruik in de stad.  Antwerpen moet zich ook wapenen tegen zeespiegelstijging. Daarnaast is het belangrijk om bewustzijn te creëren bij de bewoners van Antwerpen en hen meer te betrekken bij nieuwe stadsprojecten.  Ook de  waterkwaliteit verbeteren, is iets om aandacht aan te geven.  

Antwerpen moet in de toekomst beschermd zijn tegen hevige regenbuien.
stad Antwerpen
Deelnemers krijgen een overzicht van huidige plannen van de stad i.v.m. water.

De veerkrachtige stad

Er moet ruimte zijn om lokale projecten met bewoners op te schalen en te koppelen aan het groter geheel. 

Vooraleer deelnemers zich onderdompelen in het toekomstbeeld, krijgen ze eerst een aantal acties en maatregelen te zien, die de stad momenteel al implementeert. Zo zijn er al veel doelstellingen vastgelegd in het groenplan en waterplan van de stad. Het is belangrijk om ook die zaken in het oog te houden bij de opmaak van het nieuwe klimaatplan. De groep geeft aan dat er in het klimaatplan duidelijke doelstellingen moeten komen zoals groennormen of een straat moet x% onthard zijn. Maar er moet ook nog ruimte zijn voor maatwerk indien nodig. 

De directe ervaring van een veerkrachtige stad is essentieel en ook hier wordt de betrokkenheid van de bewoners aangehaald. Bewoners willen betrokken worden bij studies en uitleg krijgen bij bepaalde beslissingen. Als we acties en maatregelen visueel kunnen maken in het straatbeeld, kunnen mensen dit ook zelf ondervinden.

De verantwoordelijkheid ligt bij de stad maar ook burgers en ondernemingen kunnen hun steentje bijdragen. 

 

De levendige woonstad

Hoe maken we van Antwerpen een levendige woonstad die klaar is voor de toekomst? Antwerpen heeft nood aan ruimte om zich voor te breiden op de klimaatverandering. Hoe we deze ruimte invullen moet ook in functie zijn van gezondheid, veiligheid en leefbaarheid. De binnenstad moet een rustige, aangename, veilige en groene omgeving worden, waar voldoende koelteplekken worden voorzien. 

De deelnemers geven aan dat de stad met haar eigen patrimonium het goede voorbeeld moet geven. Het klimaatplan moet ook een sociaal plan zijn, waarbij de stad de verantwoordelijkheid draagt voor al zijn burgers. Er moet aandacht zijn voor de wooncrisis en ondersteuning voor inwoners.  

Het klimaatplan is een mooie kans om ook andere maatschappelijke problemen op te nemen. 

Er zijn al heel wat pilootprojecten binnen de stad. Er moeten mogelijkheden zijn om deze op te schalen en kennis te reproduceren en gebruiken voor nieuwe projecten. 

stad Antwerpen

 


Alle input van deze workshop wordt verzameld en mee opgenomen bij de opmaak van het nieuwe klimaatplan 2030. Heeft u nog goede ideeën over deze 3 toekomstbeelden of wilt u graag meer informatie? Of werkt u graag mee tijdens de volgende werksessies? Dan kan u een mailtje sturen naar klimaatplan@antwerpen.be

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer