Klimaatplan 2030

Werksessie klimaatgovernance

Dit moment is afgelopen.

Waarom deze werksessie?

De stad werkt aan een nieuw Klimaatplan.

Tijdens verschillende themagebonden werksessies denken we samen met burgers en experten na over concrete maatregelen om CO₂ te verminderen, en hoe we de stad Antwerpen kunnen voorbereiden op de klimaatveranderingen zoals hitte, droogte en wateroverlast. 

Op 26 juni ging de derde werksessie door: governance. 

Verloop

Tijdens de derde workshop waren er verschillende experts aanwezig uit de financiele sector, energievoorziening, burgerinitiatieven, en stad Antwerpen.

De groep werd opgesplitst in twee tafels waar twee belangrijke hoofvragen werden gesteld: 

1

Welke rol zijn jullie bereid om op te nemen?

2

Welke rol verwachten jullie van de stad hierin?

Samenwerken 

Tijdens de workshop werd er verder gevraagd naar de verschillende rolverdeling, samenwerkingsstructuur en verwachtingen. 

Om voorruitgang te boeken moeten we efficiënt samenwerken
sfeerbeeld werksessie stad Antwerpen
Verschillende organisaties zaten rond te tafelen om na te denken over de samenwerkingsstructuur.

Verschillende partijen gaven aan acties te willen ondernemen in kader van het Antwerpse klimaatbeleid maar verwachten wel ondersteuning, betrokkenheid en willen erkenning krijgen voor de initiatieven die ze zelf nemen.

Organisaties hebben verschillende doelstellingen, belangen en een dagelijkse werking. Er is dus maatwerk nodig, zodat iedereen zijn of haar engagement zelf kan definiëren. Van mobiliseren tot wetenschappelijke kennis aangeven en vanuit een technologisch kader mee oplossingen aanreiken. 

We willen projecten opschalen en proeftuinen opzetten en ondersteunen met diegene die vooruit willen

Verschillende experten rond de tafel pleiten voor een klimaatbeleid met verschillende lagen waar er ruimte is voor debat, gerichte projecten, educatie ,..  

Sfeerbeeld werksessie stad Antwerpen
Tijdens de werksessie werd duidelijk wat de verwachtingen en ambities zijn.

De stad als deelnemer 

De stad heeft als deelnemer een belangrijke voorbeeldrol om binnen de eigen bevoegdheden te handelen naar de doelstellingen van het klimaatbeleid. 

Naast deelnemer wordt de stad ook als een belangrijke facilitator en verbindende factor gezien.  

 

Alle input van deze workshop wordt verzameld en mee opgenomen bij de opmaak van het nieuwe Klimaatplan.

Heeft u nog goede ideeën of wilt u graag meer informatie? Dan kan u een mailtje sturen naar klimaatplan@antwerpen.be

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer