Kievit II

AG VESPA - Bart Gosselin
maart 2019 - begin 2020
Aanleg noordelijk deel openbaar domein

Het noordelijke deel van het openbaar domein wordt heraangelegd.

25 november 2018
Goedkeuring definitief ontwerp

Op 26 november 2018 stelde de gemeenteraad het RUP Kievit II - wijziging definitief vast. Het goedgekeurde RUP is nu voor een schorsingsperiode van 45 dagen naar de deputatie van de provincie en het Departement omgeving waarna het in het Belgisch Staatsblad zal gepubliceerd worden. 14 dagen na publicatie treedt het RUP in werking.

13 juli 2018
Wedstrijdfiche Kievit II, fase 3 Kievitplein

In juli 2018 werd het winnend ontwerp voor het Kievitplein bekendgemaakt.

Download hier de projectfiche van de wedstrijd voor de aanstelling van de architect.

2017 - 2019
Realisatie bouwblok I

Bouwblok I, een ontwikkeling van De Persgroep Publishing nv, wordt gerealiseerd. Het bouwblok bevindt zich recht tegenover het station aan het Kievitplein en zal het kantoor van De Persgroep huisvesten en commerciële functies zoals een Grand Café. Hier zie je het wedstrijdontwerp van Crepain Binst Architecture.

undefined

17 oktober 2017
Infomarkt RUP 'Kievit II - wijziging'

Om het nieuwe RUP en de terinzagelegging van de proces- en startnota toe te lichten, organiseert de stad een infomarkt.

Lees meer
2016 - 2017
Realisatie bouwblok II b

Bouwblok II b, een private ontwikkeling door L.I.F.E. en Kairos nv, wordt gerealiseerd tot kantoren en woningen.

28 november 2016
Wedstrijdfiche Bouwblok I Kievit II

In november 2016 werd het winnend ontwerp voor het bouwblok I in Kievit II bekendgemaakt.

Download hier de projectfiche van de wedstrijd voor de aanstelling van de architect.

2015 - 2017
Aanleg zuidelijk deel openbaar domein

Het zuidelijke deel van het openbaar domein wordt heraangelegd.

2013 - 2015
Realisatie bouwblok III

Bouwblok III, een private ontwikkeling door Kairos nv, wordt gerealiseerd tot het kantoor van ENGIE en woningen.

20 november 2012
Wedstrijdfiche ontwerp Kievit II

In november 2012 werd het winnend ontwerp voor Kievit II bekendgemaakt.

Download hier de projectfiche van de wedstrijd voor de aanstelling van de architect.

oktober 2012
Keuze ontwerpteam openbaar domein

Er wordt een winnend ontwerpteam gekozen voor het openbaar domein: BUUR en Hosper, in samenwerking met ARA. Hier zie je hun wedstrijdontwerp.

maart 2012
Ontwerpwedstrijd openbaar domein

De ontwerpwedstrijd voor het openbaar domein start.

januari 2012
Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Kievit II

De Vlaamse regering keurt het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Kievit II goed.

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer