Innovatieve Stadshaven

Antoine Horenbeek
Eind 2019 - midden 2020
Katalysator van de Innovatieve Stadshaven

Het Kempeneiland en het zuidelijke deel van Asiadok-Oostkaai komen in de visie Innovatieve Stadshaven naar voor om als katalysator de transitie van het gebied op gang te trekken. Eind 2019 is een team gestart om die opdracht in goede banen te leiden. Naast de opmaak van een programmatorische en financiële analyse en toetsingskader, zal via ontwerpend onderzoek een beeld geschetst worden van het transitieplan. Het team zal tot midden 2020 werken aan deze opdracht.

Oktober 2018
Selectie eerste proefproject

Het proefproject van de tijdelijke handelsvereniging Blue Line Logistics en J. Janssens & Zonen, met name AMB (Antwerpen Multimodale Bouwlogistiek), wordt geselecteerd. Blue Line Logistics zorgt voor de aan en afvoer van goederen via de waterweg naar de overslagplaats. J. Janssens & Zonen zorgt voor de flow van bouwmaterialen door de nodige bestellingen, het beheer van de voorraad ter plaatse en tot slot het vervoer naar de nabijgelegen werven.

September 2018
Oproep proefproject slimme mobiliteitsoplossingen

De stad lanceert een oproep voor een proefproject rond slimme mobiliteitsoplossingen voor de Antwerpse regio aan Asiadok-Westkaai (Kempeneiland). De focus ligt op oplossingen via binnenvaart voor vrachtverkeer voor de bouw en stedelijke distributie.

Juli 2018
Goedkeuring visie en strategie

De stad keurt de visie en strategie goed voor de ontwikkeling van de noordoostkant van het Eilandje en het aansluitende Steenborgerweert tot een Innovatieve Stadshaven.

Juni 2017
Selectie multidisciplinair team

Een multidisciplinair team dat bestaat uit 1010 Architects, David Dooghe en DRIFT, ondersteund door Rebel Group en Traject als mobiliteitsbureau, wordt geselecteerd om het concept  Innovatieve Stadshaven uit te werken.

April 2017
Oproep voor multidisciplinair team

AG VESPA lanceert een oproep voor een multidisciplinair team dat het concept Innovatieve Stadshaven moet uitwerken. Het team moet een ontwikkelingsvisie maken, een raamwerkkaart en een haalbare ontwikkelingsstrategie voor het gebied.

December 2016
Goedkeuring toekomstrichting

De stad keurt de toekomstrichting voor de tweede fase van het Eilandje goed onder de noemer Innovatieve Stadshaven en geeft AG VESPA de opdracht om samen met een kerngroep dit toekomstperspectief verder uit te werken in een visie en ruimtelijke structuur.

Zomer 2016
Denkdagen

Samen met een breed veld van actoren organiseert AG VESPA denkdagen om een toekomstrichting voor de tweede fase van het Eilandje uit te werken.

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer