IJzerlaan

Lucid
30 juni 2019
Planteneilanden zorgen voor extra groen

Het was de voorbije maanden even wachten tot de waterplanten voldoende gegroeid waren, maar vanaf begin juli start de aannemer van de werken aan de IJzerlaan aan zijn allerlaatste klus: het plaatsen van 50 planteneilanden op het kanaal. Deze drijvende eilanden worden op hun plaats gehouden door kabels die net onder het wateroppervlak verankerd zijn aan de binnenzijde van het IJzerlaankanaal.

Midden juli zijn de aanplantingen klaar en is de transformatie van de IJzerlaan helemaal voltooid.

11 maart 2019
Stem Singel Noord naar de overwinning

De heraanleg van Singel-Noord is genomineerd voor de ‘Prijs Publieke Ruimte’. Voor de publieksprijs kan iedereen stemmen op de website www.congrespubliekeruimte.info en dit tot en met  maandag 11 maart 2019. Op 12 maart worden de winnaars bekend gemaakt.

Lees meer
08 september 2018
Feest op de IJzerlaan en Slachthuislaan

Eind augustus zijn de werken op de IJzerlaan en de Slachthuislaan helemaal klaar. En dat gaan we vieren!

Lees meer
12 juli 2018
Fietsverbinding tussen Samberstraat en fietsbrug open

Het is zo ver! Vanaf vandaag fiets je van de fietsbrug IJzerlaan recht naar de Samberstraat, en zo via den dam verder naar Park Spoor Noord.

zomer 2018
IJzerlaan volledig afgewerkt

Tegen de zomer van 2018 zijn alle werken op de IJzerlaan uitgevoerd.

31 juli 2017
Start aanleg IJzerlaankanaal

Tijdens het jaarlijks bouwverlof (7-31 juni) gaan de werken op een lager pitje verder om kort daarna weer van start te gaan met een nieuwe fase in de loop van augustus.

28 april 2017
Afbraak oude IJzerlaanbrug

Op 29 en 30 april 2017 werd afscheid genomen van de oude IJzerlaanbrug. Bekijk hier de video van de afbraakwerken.

05 april 2017
Opening fiets- en voetgangersbrug over het Albertkanaal

De fietsbrug vormt de verbinding tussen de Damwijk en het district Merksem. De fietsbrug sluit aan de stadskant via de Denderstraat aan op de fietspaden van de IJzerlaan en de Slachthuislaan. Aan de overzijde, in Merksem, gaat de fietsbrug via een tijdelijke aanloophelling over in de oude Bredabaan. Van daar kan men verder naar de Vaartkaai of via de Campiniastraat de Groenendaallaan bereiken.

27 november 2016
IJzerlaanbrug toe voor alle autoverkeer

Op 28 november 2016 werd de oude IJzerlaanbrug definitief afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van fietsers en voetgangers.

28 augustus 2016
Wandel mee onder het Albertkanaal

Margriet is de boorkop die op 11 juli startte met het persen van een tunnel onder het Albertkanaal. Tijdens de vakantie heeft Margriet hard gewerkt in de Antwerpse ondergrond. Eind augustus bereikte zij de ontvangstput aan de Vaartkaai.

03 januari 2016
Start fase 2 werken IJzerlaan

Sinds januari 2017 wordt de zuidelijke helft van de IJzerlaan volledig heraangelegd naar het beeld van de zuidelijke Singel.

07 juni 2015
Start fase 1 werken IJzerlaan

Op 8 juni 2015 zijn de werken aan de IJzerlaan en omgeving van start gegaan. De werken begonnen met aanpassingen aan het kruispunt van de IJzerlaan met de Noorderlaan en de bouw van 2 leidingenkokers onder het Albertkanaal.

december 2014
Goedkeuring bouwaanvraag

De bouwaanvraag voor het project is inmiddels goedgekeurd door de Vlaamse Overheid. Het volledige dossier van Ruimte Vlaanderen kan je hier raadplegen.

25 september 2014
Definitief ontwerp IJzerlaan

Goedkeuring definitief ontwerp inrichting IJzerlaan en nieuw fietsbrug over het Albertkanaal.

31 juli 2014
Start openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek rond deze bouwaanvraag liep van vrijdag 1 augustus tot en met zaterdag 30 augustus 2014. In deze periode kon iedereen de plannen inkijken en zijn opmerkingen of bezwaren bezorgen aan het college van burgemeester en schepenen. Bij de opmaak van deze plannen werd, waar mogelijk, rekening gehouden met de ingediende opmerkingen.

februari 2014
Inspraakmoment ontwerp IJzerlaan

Na het inspraakmoment in februari 2014 werkten de ontwerpers de plannen voor de nieuwe IJzerlaan af op basis van de laatste suggesties van bewoners.

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer