Buurtpark Hollebeek

Lucid
Voorjaar 2019
Opmaak definitief ontwerp

In het voorjaar van 2019 zal het definitief ontwerp voor het RUP 'buurtpark Hollebeek' ter goedkeuring worden voorgelegd aan het college van de burgemeester en schepenen.

voorjaar 2019
Openbaar onderzoek

In het voorjaar van 2019 zal een openbaar onderzoek georganiseerd worden over het ontwerp van het RUP Buurtpark hollebeek. Gedurende 60 dagen zal eenieder te mogelijkheid hebben om een bezwaarschrift in te dienen.

november 2018
Opmaak voorontwerp

In november 2018 wordt het voorontwerp voor het RUP 'buurtpark Hollebeek' ter goedkeuring voorgelegd aan het college van de burgemeester en de schepenen. Dit voorontwerp is het resultaat van ontwerpend onderzoek enerzijds en een intensief participatieproces - 2 wandelingen, 2 focusgroepen en 3 infomarkten - anderzijds.

12 - 13 - 14 juni 2018
Infomarkten richtnota 'RUP buurtpark Hollebeekstraat'

In maart organiseerde de stad en de districten Hoboken en Wilrijk 2 focusgroepen om dieper in te gaan op de voorliggende richtnota. De stad wou de resultaten hiervan alsook de stand van zaken en de volgende stappen van het RUP opnieuw voorleggen aan de ganse buurt. De stad organiseerde hiervoor 3 opeenvolgende infomarkten op verschillende locaties en verschillende tijdstippen.

Voorjaar 2018
Participatie via focusgroepen

In het voorjaar 2018 werd de richtnota reeds goedgekeurd. Dit was het resultaat van ontwerpend onderzoek en geleide wandelingen met de bewoners. De stad wou graag deze nota voorleggen aan de bewoners en organiseerde focusgroepen om gericht te kunnen werken aan een voorontwerp voor het RUP dat breed gedragen wordt door de buurt.

januari 2018
Goedkeuring richtnota

In het voorjaar van 2018 werd de richtnota voor het RUP 'buurtpark Hollebeek' goedgekeurd door het college van de burgemeester en de schepenen. Deze richtnota is het resultaat van ontwerpend onderzoek en van inspraakwandelingen met bewoners doorheen het park.  

13 mei 2017
Participatiewandeling 2

Een inspraakwandeling met de bewoners doorheen buurtpark Hollebeek.

Lees meer
06 mei 2017
Participatiewandeling 1

De stad Antwerpen en de districten Hoboken en Wilrijk willen de buurtbewoners graag horen voor de opmaak van het RUP.

Lees meer
februari 2017
Start RUP: opmaak procesnota

In februari 2017 werd de procesnota opgemaakt voor het RUP 'buurtpark Hollebeek'.

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer