Buurtpark Hollebeek

Lucid

De stad Antwerpen wil, samen met de districten Hoboken en Wilrijk, een open, toegankelijk en veilig buurtpark met de Hollebeek als voorname bron voor fauna en flora verzekeren. De stad maakt hiervoor een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op.

Waarom dit project?

Het 'buurtpark Hollebeek' ligt vandaag bijna volledig in woongebied. Dit betekent dat het park rond de Hollebeek juridisch niet beschermd is en dus bebouwd zou kunnen worden. De stad wil het groen en de beekvallei in het noorden beschermen en terug ruimte geven, omdat de buurt momenteel beschikt over weinig open, groene ruimte.

Het park ligt bovendien eerder verborgen in de omgeving. Een meer open karakter en een betere aansluiting op de omliggende straten moet het gebruik, de leefbaarheid en de veiligheid van het park verbeteren.

De directe aanleiding voor de herziening was een vergunning die het college in 2014 verleende aan een bouwproject in de Hollebeekstraat, waarbij werd beslist dat een deel van de projectgrond als park ingericht en beschermd moest worden.

Stad Antwerpen

Wat gebeurt er?

Om het park te beschermen werd het RUP ‘Buurtpark Hollebeekstraat’ opgestart. Een RUP is een juridisch document dat vastlegt wat er kan en niet kan. Voor dit gebied bepaalt het plan wat groen dient te blijven, wat de bouwschriften rondom de vallei zijn, wat de rol van de beek is als waterberging bij overstromingen, enz.

Met dit RUP werkt de stad aan een gezond evenwicht tussen wonen, recreatie, de beek en de natuur in de buurt, waarin een open en veilig buurtpark centraal staat. Daarom onderzoekt de stad hoe de beek opnieuw een volwaardige rol kan krijgen in het park en hoe toegangen aantrekkelijker kunnen ingericht worden. 

 Niet alleen de grootte en de inrichting van het buurtpark zijn belangrijk in dit plan, maar ook de manier waarop er in het gebied huizen, appartementen en tuinzones worden ingericht. Om de bescherming van het groen en aantrekkelijke toegangen mogelijk te maken, werkt het RUP op bepaalde plekken in het gebied met nabestemmingen die aanpassingen in dit gebied in de toekomst mogelijk moeten maken. Dit betekent geenszins dat er sprake kan zijn van onteigeningen of voorkooprechten. De huidige woningen rond het park blijven in de regel beschermd. Enkel en alleen  wanneer een bewoner (waarvan de woning in een nabestemmingszone ligt) er zelf voor kiest, kan een nabestemming ingaan. Meer uitleg over de hoofd- en nabestemming van dit plan kan u hier vinden.  

Voor de opmaak van dit RUP willen de stad Antwerpen en de districten Hoboken en Wilrijk de bewoners nauw betrekken. Hiervoor worden inspraak- en infomomenten voorzien in elke stap van dit proces. 

Stad Antwerpen

Wie werkt eraan mee?

Dit RUP en het daaraan gekoppelde inspraaktraject wordt georganiseerd door de Stad Antwerpen in samenspraak met de districten Hoboken en Wilrijk.

Meer informatie

Meer juridische informatie over RUP Buurtpark Hollebeek vindt u hier.

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer