Hoekakker

Lucid
21 juni 2018
RUP Hoekakker van kracht

Op 8 juni 2018 werd het 'RUP Hoekakker' gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Vanaf 22 juni treedt het het RUP in werking.

2 mei 2018
Vaststelling definitief ontwerp

Op 2 mei 2018 werd het ontwerp voor 'RUP Hoekakker' definitief vastgesteld door de gemeenteraad. 

24 oktober - 22 december 2017
Openbaar onderzoek RUP Hoekakker

Gedurende 60 dagen lag het ontwerp van het RUP ter inzage. In deze periode kon iedereen opmerkingen formuleren op het voorliggende ontwerp.

17 juni 2017
Toonmoment parkinrichting Hoekakker

Toonmoment met terugkoppeling van de resultaten van het inspraakmoment op 22 april 2017 en voorstelling van het parkontwerp aan de hand van een wandeling op het terrein.

Lees meer
15 juni 2017
Goedkeuring definitief ontwerp fase 0 park Hoekakker

De eerste fase van de gefaseerde aanleg van het park, dat deel uitmaakt van 'masterplan Hoekakker', werd goedgekeurd door het college.

11 mei 2017
Goedkeuring voorontwerp RUP Hoekakker

Het college nam kennis van het voorontwerp van het 'RUP Hoekakker'.

22 april 2017
Inspraakmoment inrichting park Hoekakker

Een inspraakmoment voor de buurtbewoners om mee na te denken over de inrichting van het nieuwe park voor Hoekakker.

Lees meer
Voorjaar 2017
MER-screening

Voorontwerp 'RUP Hoekkaker' werd gescreend op milieu-effecten.

26 januari 2017
Goedkeuring masterplan Hoekakker

Op 27 jannuari 2017 werd het 'masterplan Hoekakker' definitief goedgekeurd.

01 december 2016
Goedkeuring proces- en richtnota RUP Hoekakker

Eind 2016 werd de proces-en richtnota van het 'RUP Hoekakker' werd goedgekeurd door het college.

september 2016
Infomoment masterplan Hoekakker

Een infomoment voor de buurtbewoners om het masterplan Hoekakker toe te lichten en vragen te beantwoorden.

Lees meer
29 september 2016
Goedkeuring voorontwerp masterplan Hoekakker

Het voorontwerp van het 'masterplan Hoekakker' werd goedgekeurd door het college.

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer