Hoboken centrum

Groen, gezellig en gericht op de Schelde

Het centrum van Hoboken heeft niet de reputatie die het verdient. Bij ‘Hoboken’ denken de meeste mensen aan industrie en bedrijven. Dat Hoboken ook een gezellige dorpskern heeft, veel groene parken en een prachtige ligging aan de Schelde, valt minder op. Daaraan wil dit masterplan iets doen.

Het masterplan voor Hoboken-centrum wil van Hoboken nog meer een gezellige kern maken waar wonen, werken en ontspannen samengaan. De troeven van Hoboken worden zo goed in de verf gezet.

Waarom dit project?

De dorpskern van Hoboken was vooral gericht op parkeerplaatsen. De inrichting nodigt niet uit om elkaar te ontmoeten en te blijven hangen voor een praatje. Dat kan dus beter. Het masterplan maakt van het centrum opnieuw een centrale ontmoetingsplaats voor de Hobokenaars.

Wat staat er in het masterplan?

Het masterplan Hoboken-centrum werd goedgekeurd in juni 2012.

  • Hoboken verdient een samenhangend centrum. Dat wordt gecreëerd door de Kioskplaats, de kerktuin, de Kapelstraat en de parken Gravenhof, Broydenborg en Sorghvliedt beter met elkaar te verbinden als één grote ruimte. Jongeren krijgen hun eigen ‘cluster’: de scholen worden beter met elkaar verbonden en er komen veilige paden om met de fiets of te voet van de ene plek naar de andere te gaan, zoals de jeugdbeweging, het jeugdhuis, de sporthal of een kinderdagverblijf.
  • De bereikbaarheid van Hoboken is over het algemeen geen probleem. Er is geen gebrek aan parkeerplaatsen en er zijn geen opstoppingen. Maar het centrum is niet zo vlot bereikbaar en er is geen goed samenspel tussen autoverkeer en voetgangers of fietsers. Het masterplan legt paden naar het centrum voor voetgangers en fietsers. Het openbaar vervoer krijgt een centralere plaats. Er is ook ruimte voor andere duurzame vervoermiddelen: waarom bijvoorbeeld niet met de watertaxi naar de stad?
  • Hoboken draait zijn gezicht naar de Schelde. De oevers van de Schelde worden beter bereikbaar voor voetgangers en fietsers. Groene zones vormen een buffer tussen woongebied en industrie. Het veer over de Schelde krijgt een nieuw vertrekpunt. Zo wordt het hopelijk nog meer een trekpleister voor bezoekers aan Hoboken.

Wat gebeurt er?

Nu zijn de eerste projecten aan de beurt. De Marneflaan werd in 2016 aangepakt en binnenkort beginnen de werken aan het noordelijke deel van de Kioskplaats en de kerktuin.

Het kasteel in park Gravenhof kreeg al een nieuwe bestemming als cultureel centrum. Park Broydenborg wordt nog meer een groene link voor het centrum. En Park Sorghvliedt krijgt een nieuw beheerplan dat de natuur versterkt en het erfgoed beschermt. De koetshuizen worden gerenoveerd en herbestemd, de Belvedère wordt hersteld en het park lokt volop bezoekers. Die kunnen bijvoorbeeld al genieten van een zomerse pop-upbar in de Oranjerie.

Kijk hier voor meer informatie over de projecten die worden uitgevoerd. Voor meer info over de uitvoeringsprojecten, zie https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/district-hoboken-1/masterplan-hoboken

Wie werkt eraan mee?

Het masterplan Hoboken-centrum is een samenwerking van de stad met Brut Architecten, Landinzicht en Vectris.

 

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer