Het Steen

NoAarchitecten
2020
Einde restauratie en aanpassingswerken

In 2020 worden de werken aan Het Steen afgerond. Vervolgens kan het gebouw in gebruik genomen worden.

juni 2019
Nieuwbouw

In het oude deel van Het Steen zijn er al heel wat restauratiewerken uitgevoerd. Aan de binnenzijde zijn houten balken en spanten hersteld. Het grootste deel van de glas-in-loodramen is hersteld en opnieuw geplaatst. Na een bouwhistorisch onderzoek is het bepleisteren nu opgestart.

Aan de buitenkant is het schrijnwerk hersteld en gevernist. Bij de helling aan de inkom is er steenherstel uitgevoerd en werd de balustrade teruggeplaatst. Bepaalde historisch incorrecte delen zijn verwijderd. Het vernieuwen en aanpassen van de daken is grotendeels achter de rug. Onder de daken zijn er voorzieningen getroffen voor gierzwaluwen. Enkele neststenen zijn inmiddels in gebruik genomen door deze beschermde vogelsoort. De restauratie van de spits van de boekentoren is momenteel nog in uitvoering.

Een nieuwe toren en dakterras vervangen de aanbouw uit de jaren ’50. Dit deel is inmiddels verdwenen en de aanpassingen aan de funderingen voor het nieuwbouw gedeelte zijn klaar. In de bouwput zijn de werken aan de betonplaat van de ondergrondse verdieping -2 te zien.

Maart 2019
Stadsarcheologen vinden archeologische vondsten die het oudste DNA van Antwerpen prijsgeven

Archeologen voeren onderzoek uit op drie plaatsen langs de Scheldekaaien: het Steen, op de kaaien ten noorden van het Steen en op de hoek van de Sint-Jansvliet met de Ernest Van Dijckkaai. De vondsten variëren van Gallo-Romeinse en latere bewoningssporen tot resten van de 16de-eeuwse kaaimuur.

 

 

Oktober 2018
In de steigers

Er is al heel wat werk verricht op de werf van Het Steen. Een deel van het gebouw, het voormalige ondergrondse boekenmagazijn, heeft een nieuwe keldervloer van gepolierd beton gekregen. Bij het verwijderen van een voorzetwand in de kelder werd bovendien een historische muur onder een poortopening ontdekt. 
Bij de restauratie van de gevels zijn losse stenen hermetst en zijn de gaten opgevuld met recuperatiestenen. Ook de trapgevels zijn gerestaureerd. Doordat er eentje erg scheef stond, is deze volledig gedemonteerd en opnieuw opgebouwd. Elke steen is hierbij op exact dezelfde plek teruggeplaatst. Het volledige dak krijgt een nieuwe leien dakbedekking. Tot slot is de aanbouw uit de jaren '50 is afgebroken. In de plaats komt een nieuwe constructie met toren en dakterras.

Mei 2018
Restauratie- en aanpassingswerken

De werken aan het oudste gebouw van de stad starten op 18 mei 2018.

December 2017
Meerjarige subsidieovereenkomst voor het stadhuis en Het Steen

Op vrijdag 1 december is de meerjarenpremieovereenkomst voor de restauratie van het stadhuis en Het Steen ondertekend. Voor de  restauratie van deze historische gebouwen wordt in totaal ca. 35,5 miljoen euro uitgetrokken. Bijna 11 miljoen euro van dat budget is afkomstig van Vlaanderen dat voor deze projecten een erfgoedpremie toekent.

Met de ondertekening van deze overeenkomst tussen Vlaanderen en Antwerpen kunnen de restauratiewerken aan de twee gebouwen officieel van start gaan.

Augustus 2017
Opening infopunt

Het infopunt Het Steen opent op 19 augustus 2017 de deuren en is daarna elk weekend te bezoeken van 10 tot 17 uur. In dit nieuwe infopunt krijgen bezoekers uitleg over de renovatie en de nieuwe functies van het gebouw.

26 april 2017
Beheersplan Het Steen Antwerpen

Naar aanleiding van de herbestemming en de daaraan gekoppelde werken werd een beheersplan opgesteld.  Hierin staan de visie en doelstellingen, werkzaamheden en opvolgingsmethoden om het beschermde monument en de erfgoedwaarde ervan in de toekomst veilig te stellen.

Door het beheersplan goed te keuren geeft het agentschap Onroerend Erfgoed toelating voor alle restauratie- en onderhoudswerken die gepland zijn de komende jaren. 

November 2016
Bekendmaking architecten

Via de procedure van de Open Oproep van de Vlaamse Bouwmeester selecteerde de stad het ontwerpteam noAarchitecten voor de ontwikkeling van Het Steen tot toeristisch onthaalcentrum.

27 oktober 2016
Wedstrijdfiche Het Steen

Download hier de projectfiche van de wedstrijd voor de aanstelling van de architect.

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer