Het Schoonste Gebouw 2019

Lucid

Stel u kandidaat voor Het Schoonste Gebouw 2019

Dit moment is afgelopen.

In 2019 vindt de monumentenprijs van Antwerpen Het Schoonste Gebouw voor de derde keer plaats. Hierbij gaat de stad op zoek naar restauratie-, renovatie- en herbestemmingsprojecten die een voorbeeld en inspiratie zijn voor toekomstige projecten. U kan zich eenvoudig kandidaat stellen door een mail te sturen met het inschrijvingsformulier en beeldmateriaal voor donderdag 21 maart 17 uur naar hetschoonstegebouw@antwerpen.be

De oproep: hoe stelt u zich kandidaat?

Stap 1: Komt u in aanmerking voor de prijs? 

 • U bent bouwheer, architect of aannemer van een project in Antwerpen of in één van de andere districten. 
 • Het pand dat u voorstelt is gerenoveerd, gerestaureerd of herbestemd. 
 • Uw pand heeft onroerend erfgoedwaarde. Let op: Ook panden die geen officieel statuut hebben als beschermd monument, deel uitmaken van de inventaris of in een CHE-gebied liggen, komen in aanmerking. Contacteer bij twijfel de dienst monumentenzorg: hetschoonstegebouw@antwerpen.be of 03 338 66 34.
 • Het project moet (voorlopig) opgeleverd zijn tussen 21 maart  2014 en 21 maart 2019.

Stap 2: Hoe stelt u zich kandidaat? 

 • Download het inschrijfformulier.
 • Vul alle vragen op het inschrijfformulier in. 
 • Voeg via We Transfer alle plannen, representatieve foto’s (300 dpi, hoge resolutie), schetsen en andere toe. Omschrijf zo duidelijk mogelijk wat er op de foto’s te zien is. (Bv. foto 1 gelijkvloers voor de werken, foto 2 keuken na de werken)

Stap 3: Lees het reglement na

 • In het reglement mag u een antwoord verwachten op de vragen: Wie kan zich kandidaat stellen? Waar moet het project aan voldoen om in aanmerking te komen? ... 

Stap 4: Verstuur uw dossier voor 21 maart, 17 uur.

 • Mail het inschrijfformulier en de link van We Transfer naar hetschoonstegebouw@antwerpen.be.
 • De deadline verstrijkt op donderdag 21 maart 2019 om 17 uur.
 • U krijgt een ontvangstbevestiging via mail. Heeft u deze niet ontvangen, neem dan contact op met het nummer 03 338 66 34.

De vakjury

Het Schoonste Gebouw is een initiatief van de dienst monumentenzorg van de stad Antwerpen en heeft als voornaamste doel om de fierheid over het onroerend erfgoed van de stad te vergroten. De vakjury bestaat uit externe vakspecialisten op het gebied van architectuur en monumentenzorg en met een bijzondere voeling met het bouwkundig erfgoed van de stad Antwerpen. Ze nomineren uit alle inzendingen vijf projecten. 

De leden zijn: 

 • Mevrouw Els Derycke, hoofd site-ontwikkeling bij Herita;
 • Mevrouw Inge Bertels, hoogleraar architectuurgeschiedenis aan de Universiteit Antwerpen;
 • Mevrouw Joke Buijs, hoofd monumentenzorg bij de stad Leuven;
 • De heer Joris Molenaar, restauratiearchitect en lid Welstandscommissie Rotterdam;
 • De heer Erik Müller, teamleider Monumentenwacht Vlaanderen en lid Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed.

De criteria waarop de vakjury de inzendingen beoordeelt, zijn: 

 • Vertrekt het project vanuit een duidelijke erfgoedvisie en – concept? (bv. Zijn de ingrepen aan zowel exterieur als interieur van het project kwalitatief? Ondersteunen ze het/de historische gebouw/en? Integreren ze zich goed in het/de historische gebouw/en? Integreert het project zich goed in de ruimtelijke context?, …)
 • Houdt het project voldoende rekening houdt met de erfgoedkenmerken? (bv. Werden de bestaande erfgoedkenmerken gerespecteerd en/of versterkt? Werden geen essentiële erfgoedelementen verwijderd? Werden de gepaste (restauratie)technieken en materialen gebruikt? Is het uitgevoerde project een meerwaarde voor het erfgoed? Vertrekt het project vanuit de analyse van de erfgoedwaarden?, …)
 • Wat is de maatschappelijke relevantie van het project? (bv. Zorgt het project voor een maatschappelijke meerwaarde? Heeft het project voldoende toekomstwaarde en flexibiliteit? Is er aandacht voor duurzaamheid? Getuigt het project van een uitzonderlijke inspanning vanwege de opdrachtgever? Is het een maatschappelijk geïntegreerd project?, …)
 • Vervult het project een voorbeeldfunctie? (bv. Is het project een vernieuwend voorbeeld van onroerenderfgoedzorg? Werkt het project inspirerend voor andere projecten? Maakt het gebruik van vernieuwende ideeën of technieken? Is het een voorbeeld voor de buurt?, …)

De publieksjury

De publieksjury bestaat uit iedereen die een stem uitbrengt. Elke genomineerde krijgt promotiemateriaal van de stad om stemmen voor zich te winnen: een beachvlag om voor de deur te zetten, stemformulieren om uit te delen, een voor-en-na-reportage op hetschoonstegebouw.be, sociale media-aandacht op instagram en facebook, een e-mailbanner, de opname in de brochure Open Monumentendag 2019 (oplage 9.000 exemplaren). Elke genomineerde mag aanvullend zelf ook promotie maken om stemmen te winnen.

De prijs: wat krijgt u als winnaar?

 • Er worden twee geldprijzen uitgereikt: 4.000 euro door de vakjury en 4.000 euro door het publiek.
 • Gedurende 1 maand maximale visibiliteit van uw project op antwerpenmorgen.be, hetschoonstegebouw.be,  sociale media @stadinverandering, @antwerpenmorgen, via e-mailbanners, regionale kranten en andere media. De winnaars blijven op de website vermeld staan.
 • Het logo van Het Schoonste Gebouw mag u twee jaar lang gebruiken in uw persoonlijke communicatie: website, e-mailhandtekening. 
 • U ontvangt een raamsticker.

Meer info

Raadpleeg zeker het reglement en inschrijfformulier

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer