Het Rooi

stad Antwerpen
2021
Opening nieuwe jeugdinfrastructuur

De verwachting is dat de nieuwe jeugdinfrastructuur officieel geopend wordt in 2021.

Midden
Bouw nieuwe jeugdinfrastructuur

De verwachting is dat de bouw van de nieuwe jeugdinfrastructuur opgestart wordt midden 2020.

Midden 2019
Nieuwe staantribune wordt geopend

De nieuwe staantribune kan in gebruik worden genomen. 

September 2018
Start onderzoek hoofdtribune

Het onderzoek voor de realisatie van de hoofdtribune is gestart. 

zomer 2018
Afbraak niet-overdekte en overdekte staantribune

In de zomer van 2018 wordt de overdekte en niet-overdekte staantribune afgebroken. De inrichtingswerken worden uitgevoerd. 

April 2017
Goedkeuring definitief ontwerp RUP

Het definitief ontwerp wordt goedgekeurd op het college van vrijdag 31 maart en op de gemeenteraad van maandag 24 april 2017.

17 oktober tot 15 december 2016
Openbaar onderzoek RUP

Van 17 oktober tot en met 15 december 2016 vindt het openbaar onderzoek plaats. Binnengekomen bezwaarschriften en adviezen worden verwerkt door de GECORO, waarna het definitief ontwerp van het RUP opgemaakt kan worden. Er zijn geen bezwaarschriften binnengekomen.

September 2016
MER-screening

Op 2 september 2016 beslist de dienst MER dat het plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is.

Zomer 2016
Zoektocht naar geïnteresseerde private partners

De stad gaat samen met district Berchem op zoek naar geïnteresseerde kandidaten voor de realisatie van de voetbalinfrastructuur en het commercieel programma.

Mei 2016
Inspraaktraject 'Plannen met het Rooi'

Van 4 mei tot 1 juni 2016 vindt de infotentoonstelling 'Plannen met Het Rooi' plaats op de terreinen van Het Rooi.

Lees meer
Najaar 2015
Opstart RUP

De proces- en richtnota wordt op 18 december 2015 door het college goedgekeurd. Bij de opmaak van een RUP wordt ook de impact van de nieuwe ontwikkelingen op de mobiliteit en de parkeermogelijkheden onderzocht. Ook voor dit RUP werden de resultaten in het mobiliteitseffectenrapport (MOBER) beschreven. 

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer