Het Rooi

stad Antwerpen

Nieuwe toekomst voor kloppend sporthart van Berchem 

Tal van clubs en verenigingen zijn dagelijks actief in sportpark Het Rooi in Berchem. De stad Antwerpen en het district Berchem kunnen dit alleen maar aanmoedigen. Daarom werkt de stad Antwerpen aan de toekomst van dit kloppend sporthart van Berchem.

Waarom dit project? 

Vandaag is het sportpark een gebied voor dagrecreatie. Om samen met de bouw van de nieuwe voetbaltribune en bijhorende sportinfrastructuur ook andere commerciële functies mogelijk te maken, was een aanpassing van deze bestemming nodig. Hiervoor maakte de stad het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Sportpark Het Rooi op, waarin de randvoorwaarden voor het volledige gebied onderzocht en bepaald worden.

Een ruimtelijk uitvoeringsplan is een juridisch document dat vastlegt waar wel en niet gebouwd mag worden en waar er woningen, publieke functies, winkels of recreatie mogen komen. Alle toekomstige ontwikkelingen worden aan dit plan getoetst.

Wat gebeurt er?

De voornaamste onderdelen van het RUP zijn de extra toegangen naar het sportpark, de gebouwen van de jeugdwerking in het park, een mogelijke dienstverlenende invulling naast het stadion en de vernieuwing van het voetbalstadion. De nodige bestemmingswijzigingen om dit alles mogelijk te maken, zijn in 2017 goedgekeurd in RUP Het Rooi.

Toegankelijk sport- en recreatiepark

De buurt is tevreden over het aandeel groen in het park. Daarom werd al het groen bestendigd in het RUP. Bovendien mag het hele sportpark nog toegankelijker zijn. De huidige paden worden vernieuwd en daarbovenop komen er twee extra toegangen tot het park: één aan de Berchemstadionstraat en één aan de Roderveldlaan. Op die manier kunnen ook de parkeerplaatsen aan de Roderveldlaan beter gebruikt worden. Ook de scoutsverenigingen blijven actief op Het Rooi zonder in te boeten in oppervlakte.

Nieuwe voetbalinfrastructuur 

De huidige voetbalinfrastructuur (veld en stadion) was aan vernieuwing toe. Er moet plaats zijn voor ca. 4.000 toeschouwers, met ruimte om verder te groeien op langere termijn. Daarom komt er een nieuwe staantribune en nieuwe infrastructuur voor de jeugdwerking.

Luchtfoto van sportdomein Het Rooi in Deurne. stad Antwerpen
Luchtfoto van sportdomein Het Rooi in Deurne.

Onderzoeken naar de impact van deze plannen 

Een nieuwe ontwikkeling trekt meer mensen aan en heeft bijgevolg ook een impact op de bereikbaarheid en het parkeren in de buurt. Daarom voerde de stad mobiliteits- en parkeerstudies uit voor de buurt rond Het Rooi. Daarbij werd zowel naar de huidige parkeer- en mobiliteitssituatie gekeken als een simulatie van de toekomstige situatie gemaakt.

Uit de resultaten van het parkeeronderzoek bleek dat enkel op woensdagmiddag bijna alle parkeerplaatsen zijn ingenomen. Ongeveer één derde van de parkeerders zijn bewoners uit de buurt, maar op woensdag parkeren ook zowel de werknemers uit de kantoren als de deelnemers van jeugdactiviteiten in het sportpark. Gemiddeld staan wagens er gedurende 5 à 6 uur geparkeerd. Enkel op woensdag en zaterdag wordt er vaak korter geparkeerd. De nieuwe toegang op de Roderveldlaan zorgt voor een vlotter gebruik van de parkeerplaatsen ter hoogte van die toegang.

Uit het mobiliteitseffectenrapport blijkt dan weer dat het raadzaam is om in parkeerplaatsen voor de nieuwe woningen en buurtvoorzieningen te voorzien op eigen terrein. Bovendien moet er een gepaste oplossing worden gezocht voor de parkeerplaatsen op de site van Berchem Sport die vandaag worden verhuurd aan kantoren in de buurt, maar die in de toekomst zullen verdwijnen. Vandaag zijn er geen parkeerproblemen voor voetbalwedstrijden, voornamelijk dankzij het gebruik van bedrijfsparkings in de buurt.

Wie werkt eraan mee?

De stad Antwerpen werkt nauw samen met het district Berchem voor de toekomst voor sportpark het Rooi. Daarnaast wordt er ook samengewerkt met de sportdiensten en –clubs ter plekke. 

Meer info

Meer juridische informatie over dit project vindt u op www.antwerpen.be.

Gerelateerde projecten

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer