Het Rooi

Inspraaktraject 'Plannen met het Rooi'

Dit moment is afgelopen.

Tijdens de kick-off en gedurende de volledige periode kon iedereen laten weten wat er nog ontbrak op Het Rooi. De stad heeft deze resultaten verwerkt en nam ze op in 'RUP Het Rooi', het juridisch document dat alle nodige aanpassingen definitief verankert en zo juridisch mogelijk maakt. 

Suggesties

Iedereen kon suggesties doen over de toekomstige invulling van de commerciële en dienstverlenende ruimte nabij het stadion. De binnengekomen suggesties – voornamelijk van buurtbewoners – zijn grofweg op te delen in vijf categorieën:

  • kleine handelszaken (kruidenier, supermarkt, apotheek,  krantenwinkel, bakker, … )
  • sportinfrastructuur (zwembad, fitness, wellness, … )
  • horeca (café, restaurant, ijssalon, frituur, … ),
  • maatschappelijke functies (kinderopvang, dokter, serviceflats, dienstencentrum,… )
  • openbaar vervoer (bushalte, velostation, … )

Al deze voorstellen zijn volgens de richtlijnen van RUP Het Rooi mogelijk. Zolang het om kleinschalige handel gaat – geen grote supermarkt of winkelketen – zijn ook de voorgestelde commerciële invullingen nog aan de orde.

Bezorgdheden

Uiteraard kwamen ook bezorgdheden naar voren. Zo vroegen buurtbewoners zich af of de parkeerdruk niet zal verergeren, of het park toegankelijk zal zijn voor mindervaliden en of er openbaar vervoer voorzien wordt. Op al dit soort vragen kreeg de buurt een antwoord, ter plaatste tijdens het infomoment of achteraf via een mailing waarvoor mensen zich konden inschrijven.

Om de toenemende parkeerdruk op te vangen, zal er in ondergrondse parkings worden voorzien. Het RUP verzekert ook dat het huidige groen behouden blijft en waar mogelijk wordt verbeterd én dat het park toegankelijker wordt door meerdere toegangen, ook voor mindervaliden. Die extra toegankelijkheid zal leiden tot meer sociale controle, wat ook de veiligheid en netheid van het park ten goede zal komen.

Doordat de buurt suggesties heeft kunnen geven via de online enquête en/of ter plaatste op het inspraakmoment begin mei, zijn er geen bezwaarschriften binnengekomen tijdens het openbaar onderzoek.

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer