Havenkranen

Twee havenkranen voorlopig beschermd.

De elektrische havenkranen 410 KD en de 400 KA aan de Rijnkaai zijn voorlopig beschermd. Ze maken deel uit van de collectie havenkranen van het Museum aan de Stroom (MAS). De collectie is uniek in de wereld en toont de evolutie van de kraantechnologie.

Waarom dit project?

De havenkranen van de reeksen KA, KB en KD werden aan het begin van de jaren 1960 opgesteld in het kader van het tienjarenplan voor de uitbreiding van de haven.Enkele exemplaren van deze reeksen bleven in gebruik tot het begin van de 21ste eeuw, toen het gelijkspanningsnet van 550 volt werd afgesloten. De 410 KD en de 400 Ka zijn beide de enige bewaarde kranen uit hun reeksEen object dat van algemeen belang is vanwege zijn erfgoedwaarde kan beschermd worden als monument. Aan een bescherming gaat een wetenschappelijk onderzoek vooraf. De havenkranen worden beschermd omwille van hun historische, industrieel-archeologische en technische waarde. Bij een bescherming wordt optimaal ingezet op het behoud van het erfgoed en de aanwezige erfgoedwaarden. 

Wat gebeurt er?

De elektrische havenkranen 400 KA en 410 KD aan de Rijnkaai in Antwerpen zijn voorlopig beschermd. Ze staan momenteel opgesteld aan de Rijnkaai als onderdeel van de collectie historische havenkranen van het Museum aan de Stroom, op wereldvlak een unieke collectie. Beide kranen worden voorgedragen om beschermd te worden als monument. Deze bescherming vormt een aanvulling op het reeds beschermde havenindustrieel erfgoed

Meer info

Historische havenkranen in de inventaris onroerend erfgoed

havenkraan 410 KD

havenkraan 400 KA

Voorlopige bescherming

Op 15 maart 2017 ondertekende de Vlaamse minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed de voorlopige bescherming van beide havenkranen. Naar aanleiding daarvan organiseerde de stad een openbaar onderzoek. Rekening houdend met de bezwaren en opmerkingen van het openbaar onderzoek beslist de minister dan al dan niet tot de definitieve bescherming. De periode tussen de voorlopige en de definitieve bescherming duurt maximum negen maanden. De minister kan deze periode eenmalig met drie maanden verlengen.

Behoudens verborgen gebreken bevinden de 400 KA en de 410 KD zich in goede bouwfysische toestand. De kranen vertonen wel sporen van achterstallig onderhoud en roestvorming. Voor beschermde monumenten kan een beheersplan opgemaakt worden op basis waarvan een erfgoedpremie kan worden aangevraagd.

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer