Havenbelevingscentrum

Een nieuwe toekomst voor het Havenbelevingscentrum.

De stad en de Provincie Antwerpen willen de bouw van een Havenbelevingscentrum op het Droogdokkeneiland mogelijk maken en zo bijdragen tot de ontwikkeling van een actieve en veelzijdige Droogdokkensite. Om deze plannen om te zetten in praktijk, maakt de stad eerst een ruimtelijk uitvoeringsplan op.

Waarom dit project?

Vandaag  is het Havenbelevingscentrum gevestigd in Lillo. Het doel is om het Havenbelevingscentrum dichter bij de bezoekers te brengen en om hen kennis te laten maken met varend erfgoed, de haveninfrastructuur en de economische activiteiten in het havengebied. Er kan tevens een interessante uitwisseling tot stand komen tussen het Havenhuis en het nieuwe Havenbelevingscentrum voor daguitstappen, gemeenschappelijke horeca,… Hiervoor moet een RUP opgemaakt worden.

Wat gebeurt er?

Een ruimtelijk uitvoeringsplan of RUP is een juridisch afdwingbaar document dat in concrete richtlijnen zegt wat er wel en niet kan in een afgebakend gebied. In dit geval gaat het om een plangebied dat deel uitmaakt van het Droogdokkeneiland. Het RUP Havenbelevingscentrum situeert zich centraal in het oosten van het Droogdokkeneiland tussen het Kattendijkdok (ten oosten) en de nieuwe (nog aan te leggen) Droogdokkenweg (ten westen) en tussen droogdok 8 (ten noorden) en droogdok 6 (ten zuiden). Het RUP bepaalt waar en hoe er in de toekomst gebouwd en verbouwd mag worden, maar ook waar ruimte is voor groen en recreatie. Alle toekomstige ontwikkelingen moeten passen binnen de voorwaarden van dit plan.

thumb_ortho droogdokkeneiland.jpg

Het plangebied met de aanduiding van de locatie voor het nieuwe Havenbelvingscentrum in het toekomstige Drookgdokkenpark © Sweco

thumb_coverfoto Ag Vespa_pin-01.jpg

Het plangebied met de aanduiding van de locatie voor het nieuwe Havenbelvingscentrum in het toekomstige Drookgdokkenpark © Van Belle en Medina

  • Start-en procesnota

Een RUP start met de opmaak van een ‘proces-en startnota’. Dat is een juridisch document dat de doelstellingen en de visie voor het gebied weergeeft. Tegelijk worden mogelijke effecten op het milieu onderzocht, zoals mobiliteit, landschap en kwaliteit voor mens en natuur.

  • Terzinzagelegging

Deze nota wordt afgestemd met alle partners. Ook uw mening als buurtbewoner wordt gevraagd. Zo kan de stad een weloverwogen beslissing nemen. De nota wordt voorgelegd tijdens een periode van 60 dagen waarin iedereen suggesties kan geven. Dit heet de ‘terinzagelegging’. Voor RUP Havenbelevingscentrum is dit van 9 januari tot en met 9 maart 2019.

  • Infomoment en scopingnota

Op het infomoment van woensdag 9 januari 2019 geven we u meer info en stellen we de start-en procesnota van RUP Havenbelevingscentrum voor. Na een periode van 60 dagen worden alle reacties verder onderzocht en uitgewerkt. Nadien wordt het resultaat uitgewerkt in een ‘scopingnota’, het tweede officiële document in deze juridische procedure.

Meer informatie

Meer juridische informatie en alle juridische documenten over dit project vindt u op www.antwerpen.be.

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer