Havanasite

stad Antwerpen
Einde 2021
Verwacht einde werken Havanasite

De bedoeling is dat alle werken op de Havanasite zijn afgerond tegen eind 2021.

augustus 2019
Start bouw parkeergebouw Luchtbal Havana

De werken voor de aanleg van de nieuwe Park and Ride Luchtbal starten deze zomer en zullen  iets meer dan 1 jaar duren. 

De Havanasite is het eindpunt van de nieuwe tramlijn Noorderlaan. Aan deze eindhalte komt een Park & Ride die bestaat uit twee parkeergebouwen voor in totaal 1.700 wagens, waar autoreizigers vanop de A12 of de E19 vlot kunnen overstappen op het openbaar vervoer richting centrum.  Een deel hiervan is voorbehouden als parking voor de toekomstige detailhandel.

voorjaar 2019
proces- en startnota herziening RUP

Het college keurt goed dat de stad een herziening doet van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Havanastraat. Deze herziening moet de piste mogelijk maken om in de toekomst een tram- en busstelplaats aan te leggen op deze site.

 

In 2019 start deze herziening met de opmaak van een proces- en richtnota.

februari 2019
Opening nieuw containerpark

Het nieuwe containerpark opent de deuren op 1 februari 2019. Op 15 februari is er een openingsmoment voor de buurt.

juni 2018
Brochure 'Zo gaan Luchtbal en Havana eruit zien'

thumb_Plan_LuchtbalHavana
Kaart van Luchtbal en Havana

Om de buurt te informeren over de plannen met de buurt van Luchtbal en Havana, versrpeidt de stad begin juni 2018 een brochure. Binnenin zit een poster met een grote kaart waarop u ziet er allemaal gebeurt.

Zomer 2017
Opening tramlijn

De tramlijn ter hoogte van de Havanastraat opent in de zomer van 2017.

Najaar 2016
Goedkeuring definitief ontwerp RUP

Op 26 september 2016 wordt het RUP definitief vastgesteld door de gemeenteraad. Nadien wordt het ook voorgelegd aan Ruimte Vlaanderen en de deputatie en bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. 

Sinds 11 november 2016 is de werking van het RUP Havanastraat daadwerkelijk van kracht.

11 april tot 9 juni 2016
Openbaar onderzoek RUP

Van 11 april tot en met 9 juni 2016 loopt het openbaar onderzoek voor dit RUP. Naar aanleiding van het binnengekomen advies werden nog enkele details aan het ruimtelijk uitvoeringsplan aangepast.

Voorjaar 2016
Voorlopige vaststelling ontwerp RUP

De stad stelt het ontwerp voor het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Havanastraat eerst voorlopig vast. Buurtbewoners krijgen een nieuwsbrief in de bus waarin per zone werd uitgelegd wat de geplande veranderingen op de Havanasite zijn.

Download hier de nieuwsbrief.

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer