Havanasite

stad Antwerpen

Gloednieuw stadsdeel ten noorden van Antwerpen

De stad werkt aan een nieuwe toekomst van de Havanasite in het noorden van Antwerpen. De ruimte tussen de Havanastraat, de Noorderlaan, de A12 en de spoorweg wordt heringericht als een gloednieuw stadsdeel.

Waarom dit project?

Op de Havanasite zijn vandaag onder meer politie- en stadsdiensten, de historische kazerne en het containerpark terug te vinden. Op termijn zullen Lokale Politie Antwerpen en de meeste stadsdiensten de site echter verlaten. Dit creëert ruimte voor een nieuwe invulling.

De historische kazerne blijft, maar de stad grijpt deze moment aan om de gebouwen nieuw leven in te blazen en op te waarderen met nieuwe voorzieningen. Achter en rondom de kazerne is er bovendien ruimte voor onder meer een parkeergebouw, een nieuw containerpark en meer groen en wandel- en fietspaden.

Wat gebeurt er?

Om dit alles mogelijk te maken, heeft de stad een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) opgesteld dat nu stap per stap wordt uitgewerkt met concrete acties op het terrein. Een RUP is een juridisch document dat bepaalt waar en hoe er in uw buurt in de toekomst gebouwd en verbouwd mag worden. 

Alle geplande vernieuwingen op de Havanasite werden samengevat in het ruimtelijk uitvoeringsplan: RUP Havanastraat. Dit plan wordt nu herzien om nog meer vernieuwingen mogelijk te maken, zoals een bus- en tramstelplaats. Hieronder vindt u een plan met per zone meer uitleg over de veranderingen.

  1. Het parkeergebouw: de Havanasite is het eindpunt van de nieuwe tramlijn Noorderlaan. Aan deze eindhalte komt een parkeergebouw voor zo’n 1700 wagens, deels bedoeld als park-and-ride (P+R) en deels als parking van de nieuwe winkel. De werken startten in 2019, de opening is voorzien voor 2021.
  2. Een grote winkel of tram- en busstelplaats: Achter de P+R en de kazerne, waar vandaag de magazijnen van de stad staan, komt een grote ruimte vrij, mogelijk voor een tram- en busstelplaats. De plannen voor de aanleg van een grote retailfaciliteit zijn afgesprongen. Daarom werden nieuwe opties onderzocht, waaruit de mogelijkheid naar voren kwam om hier een tram- en busstelplaats aan te leggen. Om dit mogelijk te maken, wordt het RUP Havanastraat herzien.
  3. Nieuw containerpark: In 2018 werd een nieuw containerpark gebouwd. Het nieuwe containerpark opent de deuren vanaf 1 februari 2019. Vanaf dan is het containerpark gelegen in de Singaporestraat en bereikbaar via de Havanastraat.
  4. Meer groen en sport: De ruimte tussen de bouwvelden en het spoor, die na de verhuis van de politiediensten vrijkomt, wordt vanaf 2020 aangelegd met veel groen en op langere termijn mogelijk ook sport- en recreatievelden.
  5. Nieuwe invulling van de historische kazerne: Ten vroegste eind 2019 verhuizen de stedelijke diensten en Lokale Politie Antwerpen naar een andere locatie in de stad. Eén kazernegebouw blijft mogelijks in gebruik voor de stadsdienst onroerend erfgoed, maar de anderen krijgen een nieuwe invulling. Naast woningen, kleine bedrijfjes of enkele winkels behoren ook een school of theater tot de mogelijkheden.
  6. Centraal wandel- en fietspad: Tussen de toekomstige winkel en de kazerne komt een breed en groen wandel- en fietspad. Via dit pad kunnen voetgangers en fietsers vanuit de wijk Luchtbal gemakkelijk en veilig naar de eindhalte van de tram, de kazerne of de grote winkel. Het fietspad sluit aan op de fietsostrade Essen-Antwerpen.

Wat zijn de stappen op het terrein? 

Er verandert zoveel op en in de buurt van de Havanasite de komende jaren. Terwijl de werken bezig zijn, moet het verkeer vlot blijven circuleren en moeten de aanwezige politie- en stedelijke diensten op de site kunnen verder werken zonder al te veel hinder. Daarom wordt er nauwgelet toegezien op de timings en de bereikbaarheid van en naar de site. Zo voorziet de stad een tijdelijke parking voor ongeveer 114 wagens in de periode dat de tram tot aan de Havanasite klaar is, maar het nieuwe P+R-gebouw nog niet .

Meer info

Meer juridische informatie over dit project vindt u op www.antwerpen.be.

 

Gerelateerde projecten

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer