Handelsbeurs

2020
Opening hotel

De opening van het hotel wordt in het voorjaar van 2020 verwacht.

2018
Opening Handelsbeurs en ondergrondse parking

In het najaar van 2019 openen de ondergrondse parking en de Handelsbeurs.

2016
Start werken

Begin 2016 wordt er gestart met de bouw van een ondergrondse nieuwbouwparking en een luxehotel en met de renovatie van de Handels- en Schippersbeurs.

2015
Start archeologische afgravingen en dringende instandhoudingswerken

In november 2015 wordt er gestart met archeologische afgravingen op het middenplein van de Handelsbeurs en de meest dringende instandhoudingswerken aan de gebouwen.

2015
Stedenbouwkundige vergunning

In juni 2015 wordt de bouwvergunning afgeleverd.

2003 - 2015
Gunning

Het project wordt gegund aan Mopro Invest III nv. Tussen 2003 en 2015 vinden er onderhandelingen met alle partners plaats en wordt er gewerkt aan de plannen en de bouwvergunning. Tijdens de financiële crisis loopt het project vertraging op. Door publieke en private partners aan te trekken en door het project verder te verfijnen, wordt het levensvatbaar.

2003
Oproep stad Antwerpen tot verkoop en erfpacht

In september 2003 doet de stad Antwerpen een oproep om de Handels- en Schippersbeurs via een erfpacht en de panden in de Lange Nieuwstraat 20, 22 en 24 voor verkoop op de markt te brengen.

1872
Plechtige inhuldiging nieuwe beurs

Op 24 augustus 1869 begon de heropbouw van de Handelsbeurs en op 19 oktober 1872 werd de nieuwe beurs plechtig gehuldigd.

1858
Tweede brand

De brand van 2 augustus 1858 bracht een grote warmteontwikkeling tot stand. Het vuur had het hele gebouw vernietigd en kon niet meer hersteld worden.

1581
Eerste brand

In 1581 werd de eerste verdieping door een brand grotendeels verwoest. In 1583 werd deze door de stadsbouwmeester Paul Luydinckx gerenoveerd. De eerste verdieping werd verhoogd en er werden langs beide zijden kleine verkoopskamers ingericht.

1531
Bouw Handelsbeurs

In 1531 werd de Handelsbeurs gebouwd naar een ontwerp van architect Dominicus de Waghemakere.

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer