Groentool

Het juiste groen op de juiste plaats

Antwerpen gerichter vergroenen en zo het leefklimaat in de binnenstad verbeteren. Dat is het doel van de Antwerpse Groentool. De tool biedt analyses op basis van databanken, kaarten en rekenmodules. Deze analyses moeten planners toelaten om de juiste groene maatregel te nemen op de juiste plaats.

Waarom dit project?

Een stad die voldoende aandacht heeft voor groen is immers beter in staat om de klimaatverandering op te vangen. Groene elementen kunnen onder andere leiden tot minder overstromingen, meer verkoeling in de zomer en een betere luchtkwaliteit.

Eerdere onderzoeken en kaartmateriaal zijn in de tool aangevuld met alle kennis van VITO en de UGent over ecosystemen, biodiversiteit en de verschillende milieuthema’s. Als u bezig bent met stadsplanning en de ontwikkeling van de openbare ruimte, kan u best al vanaf de ontwerpfase de tool gebruiken. Ook bewoners en bedrijven kunnen bijdragen aan meer groen in de stad.

Groen doet onze stad immers ademen, samen kunnen we zorgen voor meer kwaliteitsvol groen en zuurstof voor Antwerpen.

Wat gebeurt er? 

Stadsplanners gebruiken de Groentool nu al om te bepalen welk groen ze op welke plaats gebruiken als ze nieuw openbaar domein ontwerpen.

Aan de slag met de Groentool

U kan de Groentool op verschillende manieren gebruiken.

  1. Met de analysefunctie zoomt u in op een gebied en krijgt u meteen inzicht in de belangrijkste milieu-uitdagingen. U kan ook van elk thema de specifieke kaartlaag op uw gebied toepassen.
  2. Op basis van de belangrijkste uitdagingen krijgt u een eerste lijst van suggesties van groenmaatregelen die het best een oplossing kunnen bieden op de noden van het gekozen gebied. 
  3. Met de analysefunctie kan u verder van elke gekozen groenmaatregel een wetenschappelijke raming van het effect op de verschillende milieu-aspecten krijgen.
  4. De tool biedt een handig overzicht van interessante achtergrondinformatie over verschillende maatregelen die iedereen kan nemen om de eigen omgeving te vergroenen: ontharding, aanplanten van bomen, struiken, hagen, natte of open groenvormen, groene gevels en dakoppervlaktes.
  5. Voor wie de smaak te pakken heeft, geeft de tool ook informatie over de stedelijke milieu-uitdagingen (waterhuishouding, hitte-stress, luchtkwaliteit, geluidsklimaat, biodiversiteit, CO2-opname en nabijheid van groen) en maakt de tool inzichtelijk welke bijdrage groenmaatregelen hieraan kunnen leveren.
  6. Interessant zijn ook de verschillende overzichtskaarten die stadsbreed aangeven waar bepaalde maatregelen het meeste potentieel hebben. Ook alle verwerkte kaarten in hun oorspronkelijke vorm zijn toegankelijk (zoals de ganse groeninventaris, een overzicht van streetcanyons met betrekking tot luchtkwaliteit of een overzicht van gebouwen waarop groendaken mogelijk).
  7. Tenslotte verzamelt de Groentool alle relevante stedelijke documenten met betrekking tot groenbeleid, zoals het groenplan, het masterplan Groene Singel, de bomeninventaris, … 

Praktisch

Liever even kijken dan lezen? Dit VRT-nieuwsitem legt het gebruik van de Groentool op 2 minuten uit.

Wie werkt eraan mee?

Eind 2014 gaf de stad de opdracht aan VITO en de UGent om een instrument te ontwikkelen dat stadsmedewerkers ondersteunt om wetenschappelijk onderbouwd voor de juiste groene elementen te kiezen op het openbaar domein.
 

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer