Groenplan

van 17 tot 21 oktober 2017
Info- en participatietentoonstelling Deurne

Om in de toekomst beter om te gaan met het groen dat er vandaag al is én het kwalitatief te versterken, werkt de stad Antwerpen aan een visie onder de noemer ‘Groenplan Deurne’. De inwoners van Deurne worden hier in iedere fase nauw bij betrokken.

Lees meer
2 juni 2017
lancering 14 wandelingen

Op vrijdag 2 juni verzamelden een groep wandelaars aan de infototem van landschap Zuidelijke Kamers in Hoboken, voor een speech door de toenmalige schepen van Stadsontwikkeling en de begeleide wandeling met gidsen van de stad en Natuurpunt. Deze en alle andere wandelroutes zijn hier terug te vinden, zodat u zelf de landschappen wanneer u maar wil en op eigen tempo kan ontdekken. 

Benieuwd naar het groen dat Antwerpen vandaag te bieden heeft? Of naar wat de stad ermee van plan is in de toekomst? Ontdek de 14 mooie wandelingen doorheen de groenlandschappen in Antwerpen. 

U vindt de 14 wandelbrochures hier onder 'Media & Nieuws'.

17 februari 2017
definitief ontwerp Groenplan ‘Levendig landschap’

Het Groenplan ‘Levendig Landschap’ werd definitief goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen.

Het definitief Groenplan vindt u hier.

2016
ontwerp Groenplan ‘Levendig landschap’

De adviezen werden verwerkt in het plan en resulteerden in een ontwerp Groenplan ‘Levendig landschap’.

17 oktober 2015
stadsgesprek over het Groenplan

Op 17 oktober 2015 vond het grote stadsgesprek over het Groenplan plaats.

Lees meer
Augustus 2015
wandelingen door de groene landschappen

Samen met Natuurpunt en Antwerpen aan 't Woord nodigde de stad alle Antwerpenaars uit om de veertien groene landschappen te ontdekken en hun ideeën over het groen in de stad te vertellen.

Lees meer
26 juni 2015
voorontwerp 'Levendig landschap, groenplan stad Antwerpen'

Het college van burgemeester en schepenen keurde het voorontwerp 'Levendig Landschap, groenplan stad Antwerpen' goed. De visienota wordt verfijnd in veertien landschappen. Op basis van dit voorontwerp worden de gesprekken opgestart met zo veel mogelijk betrokken partijen, ook met de Antwerpenaars.

2015
adviezen van de districten

De verschillende districten hebben hun advies op het Groenplan geformuleerd. 

De adviezen van de districten leest u hier.

8 november 2013
visienota

De bevindingen werden gebundeld in een visienota. Het college keurde de visienota goed. Die vormt de basis voor het uittekenen van de stadsbrede visienota met de gewenste groenstructuur.

19 april 2013
zes analysenota's

19 april 2013 keurde het college de zes analysenota's goed. De zes analysenota's vindt u hier terug.

2010
groene zones in kaart brengen

Ruimtelijke stadsplanners startten met het in kaart brengen van de groene zones op het volledige grondgebied van Antwerpen. Hiervoor trokken ze naar de landschappen om de eigenheid ervan te vatten.

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer