Groenplan

stad Antwerpen
17 tot 21 oktober 2017
Info- en participatietentoonstelling Deurne

Om in de toekomst beter om te gaan met het groen dat er vandaag al is en het kwalitatief te versterken, werkt de stad Antwerpen aan een visie onder de noemer ‘Groenplan Deurne’. De inwoners van Deurne werden hierbij betrokken.

Lees meer
2 juni 2017
lancering 14 wandelingen

Op vrijdag 2 juni lanceert de stad de wandelingen doorheen de 14 groenlandschappen volgens het Groenplan. 

Benieuwd naar het groen dat Antwerpen vandaag te bieden heeft? Of naar wat de stad ermee van plan is in de toekomst? Ontdek het aan de hand van de 14 mooie wandelingen!

U vindt de 14 wandelbrochures hier onder 'Media & Nieuws'.

17 februari 2017
definitief ontwerp Groenplan ‘Levendig landschap’

Het Groenplan ‘Levendig Landschap’ wordt definitief goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen. Het definitief Groenplan vindt u hier.

2016
ontwerp Groenplan ‘Levendig landschap’

De adviezen worden verwerkt in het plan en resulteren in een ontwerp Groenplan ‘Levendig landschap’.

17 oktober 2015
stadsgesprek over het Groenplan

Op 17 oktober 2015 vindt het grote stadsgesprek over het Groenplan plaats.

Lees meer
Augustus 2015
wandelingen door de groene landschappen

Samen met Natuurpunt en Antwerpen aan 't Woord nodigt de stad Antwerpenaars uit om de veertien groene landschappen te verkennen en terwijl hun ideeën over het groen in de stad te vertellen.

Lees meer
26 juni 2015
voorontwerp 'Levendig landschap, groenplan stad Antwerpen'

Het college van burgemeester en schepenen keurt het voorontwerp 'Levendig Landschap, groenplan stad Antwerpen' goed. De visienota wordt verfijnd in veertien landschappen. Op basis van dit voorontwerp worden de gesprekken opgestart met zo veel mogelijk betrokken partijen, ook met de Antwerpenaars.

2015
adviezen van de districten

De verschillende districten formuleren hun advies op het Groenplan. De adviezen van de districten leest u hier.

8 november 2013
visienota

De bevindingen worden gebundeld in een visienota. Het college keurt de visienota goed. Die vormt de basis voor het uittekenen van de stadsbrede visienota met de gewenste groenstructuur.

19 april 2013
zes analysenota's

19 april 2013 keurt het college de zes analysenota's goed. De zes analysenota's vindt u hier terug.

2010
groene zones in kaart brengen

Ruimtelijke stadsplanners starten met het in kaart brengen van de groene zones op het volledige grondgebied van Antwerpen. Hiervoor trokken ze naar de landschappen om de eigenheid ervan te vatten.

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer