Groenplan Deurne

stad Antwerpen
Voorjaar 2020
Voorlopige timing definitief ontwerp

De ambitie is om voor de zomer van 2020 over te gaan naar een definitief ontwerp van het Groenplan Deurne.

juni 2019
Goedkeuring visienota Groenplan Deurne

De visienota wordt in juni 2019 door het districts- en stadscollege goedgekeurd. In die nota staat de visie van de stad en het district over het groen in Deurne, samengevat op een synthesekaart. Op die kaart wordt aangegeven waar welke groengebieden vandaag zijn en zouden moeten bijkomen in de toekomst.

mei 2018
Goedkeuring analysenota Groenplan Deurne

De analysenota wordt in mei 2018 door het stadscollege goedgekeurd. Op basis van deze analyse wordt verder ontwerpend onderzoek gevoerd en vervolgens de visie gevormd. In de nota is er ook aandacht voor de historische evolutie van het groen in het district.

Bovendien werd voor iedere wijk in Deurne een waarderingsfiche van het groen opgemaakt met een overzicht van alle eigenschappen van het aanwezige groen, de groentekorten, de impact ervan op het klimaat en gezondheid en de resultaten van het inspraakmoment met Deurnenaars in oktober 2017. Raadpleeg hier de overzichten.

17 tot 21 oktober 2017
Info- en participatietentoonstelling Deurne

Om in de toekomst beter om te gaan met het groen dat er vandaag al is en het kwalitatief te versterken, werkt de stad Antwerpen aan een visie onder de noemer ‘Groenplan Deurne’. De inwoners van Deurne werden hierbij betrokken.

Lees meer
juni 2017
Goedkeuring procesnota Groenplan Deurne

De procesnota wordt in juni 2017 door het districts- en stadscollege goedgekeurd. In die nota leggen de stad en het district de verschillende fasen vast die gevolgd worden voor de opmaak van het Groenplan Deurne. 

17 februari 2017
definitief ontwerp Groenplan ‘Levendig landschap’

Het Groenplan ‘Levendig Landschap’ wordt definitief goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen. Het definitief Groenplan vindt u hier.

17 oktober 2015
stadsgesprek over het Groenplan

Op 17 oktober 2015 vindt het grote stadsgesprek over het Groenplan plaats.

Lees meer
Augustus 2015
wandelingen door de groene landschappen

Samen met Natuurpunt en Antwerpen aan 't Woord nodigt de stad Antwerpenaars uit om de veertien groene landschappen te verkennen en terwijl hun ideeën over het groen in de stad te vertellen.

Lees meer
2015
adviezen van de districten

De verschillende districten formuleren hun advies op het Groenplan. De adviezen van de districten leest u hier.

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer