Groenplan Deurne

stad Antwerpen

Visie voor groen in Deurne

De stad Antwerpen en het district Deurne werken aan een visie voor het groen in Deurne. De bedoeling is om al het groen te beschermen en op termijn kwalitatief te versterken. De eerste stap was in kaart brengen wat er vandaag al is en wat beter kan. Het eindresultaat is een gedragen visie voor het groen in Deurne waar iedereen aan meewerkt.

Waarom dit project?

Om in de toekomst beter om te gaan met het groen dat hier vandaag al is én het kwalitatief te versterken, werken we aan een visie onder de noemer ‘Groenplan’. Het einddoel is een systeem van grootschalige groengebieden die de stad verlevendigen en de bewoners overal in de stad toegang geven tot aangename groene plekken. Zo wil de stad een duurzame leefomgeving creëren voor mens, plant en dier, nu en in de toekomst.

Om dit te verwezenlijken, worden er Groenplannen uitgerold per district. Het eerste is voor Deurne.

Wat gebeurt er?

Van analyse naar definitief ontwerp

De ontwikkeling van zo’n visie gebeurt in fases, waarbij de Deurnenaars telkens geïnformeerd en betrokken worden. De opmaak voor het Groenplan verloopt in deze fases:

  • analyse
  • visie
  • definitief ontwerp

De stad en het district maakten een analyse en een inventaris op van alle groenelementen in Deurne. Daaruit bleek dat Deurne zowel typisch stedelijke als eerder randstedelijke groenkenmerken heeft. Naast enkele grote landschappen, omvat het district ook tientallen kleine groenelementen zoals plantsoenen, parkjes en groene lanen. Bovenop de lijst van alle groenelementen werden ook enkele problemen en kansen voor het groen per wijk in beeld gebracht.

Dit alles resulteerde in een analysenota, die een kwantitatieve en kwalitatieve waardering geeft van het geïnventariseerde groen. In de nota is ook aandacht voor de historische evolutie van het groen in het district. Op basis van deze analyse werd de visie gevormd. Die werd samengevat in de visienota. De laatste stap is het definitief ontwerp van het Groenplan Deurne.

Opmaak van het Groenplan

Dit project kent een lange geschiedenis. De eerste gesprekken voor het Groenplan starten al meer dan 10 jaar geleden. In februari 2017 werd het Groenplan ‘Levendig landschap’ voor de ganse stad goedgekeurd. 

Meer info over het stadsbrede Groenplan?

Klik hier

De volgende stap is de opmaak van specifieke Groenplannen per district. In deze fase wordt er ingezoomd op de groene gebieden op lokaal niveau. Het parkje om de hoek, een straat met veel planten aan de gevels, de zachte bedding waar de tram door loopt, ... Al deze plekken worden in kaart gebracht. 

Wie werkt eraan mee?

De voorbije jaren werd meermaals overleg gepleegd en advies ingewonnen bij verschillende stadsdiensten, de hogere overheid (provincie en Vlaanderen), de districtsbesturen, de Gecoro, Natuurpunt en de randgemeenten waaraan de robuuste landschappen grenzen. Voor het Groenplan Deurne werkt de stad nauw samen met district Deurne.

Sfeerbeeld van de info- en participatietentoonstelling in de beginfase van de opmaak van het Groenplan Deurne, in oktober 2017. district Deurne
Sfeerbeeld van de info- en participatietentoonstelling in de beginfase van de opmaak van het Groenplan Deurne, in oktober 2017.

Wat kan u zelf doen? 

Als inwoner van Deurne kon u mee nadenken over de visie voor het groen in uw buurt. Eens het Groenplan Deurne definitief is goedgekeurd, kan u actief mee bijdragen aan meer en kwalitatiever groen in Deurne volgens de acties die worden opgenomen in het plan.

Wandel door de 14 landschappen

Daarnaast kan ude 14 landschappen van het stadsbrede Groenplan op eigen tempo gaan ontdekken. Elke wandeling biedt u leerrijke weetjes over het landschap, toont de mooiste groene plekken en voert u ook langs de punten die de stad in de toekomst wil verbeteren.

Voor elke wandeling bieden we:

  • een infototem met de wandelroute aan het startpunt van de wandeling. Op de totem vindt u een plan van de wandeling en wat meer info over het Groenplan en het landschap waarin u zich bevindt.
  • een wandelbrochure met meer info over het Groenplan en het landschap waarin u zich bevindt. Bij ‘Documenten’ kan u de 14 brochures downloaden, of u kan ze afhalen op de toeristische dienst van de stad Antwerpen.
  • een wandelroute in de gratis app en op het digitale platform RouteYou. RouteYou is een online en mobiel netwerk voor wandelaars. Om de wandeling met uw smartphone te doen, downloadt u de gratis app RouteYou, geeft u de contentcode ‘Groenplan’ in en downloadt u de 14 routes. Zo kan u ze allemaal wandelen wanneer u wil, ook wanneer u offline bent.

Ga op wandel met de gratis app RouteYou

Download de app hier

Meer info

Meer juridische informatie over dit project vindt u op www.antwerpen.be.

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer