Groenplan Deurne

stad Antwerpen

Info- en participatietentoonstelling Deurne

Dit moment is afgelopen.

De stad en het district willen de inwoners van Deurne nauw betrekken bij de opmaak van het Groenplan Deurne. Daarom houden we u in elke fase op de hoogte. De eerste fase was de analysefase, waarin een analyse en een inventaris werd opgemaakt van alle groenelementen in Deurne. 

In deze eerste fase organiseerden we een info- en participatietentoonstelling in de zijvleugel van het districtshuis van dinsdag 17 tot en met zaterdag 21 oktober 2017, elke dag van 14 tot 17 uur.

Meer dan 180 Deurnenaars kwamen hun mening geven en aanduiden waar er mogelijkheden zijn om het groen in Deurne te verbeteren of uit te breiden. Ze konden vragen stellen aan deskundigen en projectleiders, die nu met alle verzamelde input aan de slag gaan om het Groenplan verder vorm te geven in de visiefase.

De input was zeer interessant voor de projectleiders die nu verder vormgeven aan de visie. Vaak ging het om specifieke voorstellen voor een bepaalde plek, maar een aantal opmerkingen kwamen in alle wijken terug.

De meest terugkerende suggestie is het tegengaan van verharde voortuinen. Veel bezoekers vroegen om dit fenomeen kordaat aan te pakken. Het wordt als een aanzienlijk verlies van groen en beeldkwaliteit van de straat ervaren.

Andere opmerkingen die vaker werden gemeld:

  • sluikstorten in groene plekken strenger aanpakken;
  • meer bomen voorzien in straten en op ronde punten;
  • boomspiegels van bloemen of siergrassen voorzien;
  • in de grote lanen meer doorlopende groene middenbermen maken voor grote bomen;
  • in groene plekjes en langs wandelpaden meer zitbanken plaatsen.

Er werden ook andere suggesties gegeven die de kwaliteit van groene straten ten goede kan komen:

  • de snelheid van autoverkeer in woonstraten afremmen;
  • betere voet- en fietspaden voorzien.  

De infopanelen van de infotentoonstelling kan u hier nog bekijken.

Documenten

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer