Groenplaats en omgeving

juni 2018
Startschot voor opmaak ontwikkelingsstrategie

De gebiedsregisseur is gestart. Het college van burgemeester en schepenen keurt goed dat de gebiedsregisseur een ontwikkelingsstrategie opmaakt voor de Groenplaats en voor de Via Sinjoor, een wandelzone van Schelde tot centraal station.

januari 2018
Een gebiedsregisseur wordt aangesteld

Een gebiedsregisseur wordt aangesteld om alle werken in de omgeving te organiseren en te zorgen dat de acties op elkaar worden afgestemd.  De stadsbouwmeester doet supervisie. Dit betekent dat hij erop toeziet dat de kwaliteit van de werken, in overeenstemming gebeurt met de visie op stadsontwikkeling. 

september 2017
Ontwerper Eiermarkt-Beddenstraat wordt geselecteerd

De ontwerper van de Eiermarkt en Beddenstraat wordt gekozen. Er worden ook gesprekken met de kantoren en winkels in de omgeving opgestart.

december 2016
Goedkeuring concept Groenplaats

Na de visie wordt nu ook de conceptnota goedgekeurd. Verder wordt beslist dat de Groenplaats in fases zal worden aangelegd. De Eiermarkt en de Beddenstraat worden een apart project.

december 2015
Goedkeuring van analyse van stakeholdergesprekken en visie

De stad liet de ontwerper en een jurylid aan het woord over de visie en doelstelling rond De Groenplaats. U ontdekt er kort waarom voor deze ontwerper gekozen is en wat die wil bereiken met het plein.

Lees meer
juni 2015
Jury kiest een uit vijf ontwerpteams

De jury selecteerde vijf unieke voorstellen uit de talrijke inzendingen. De kwaliteit en originaliteit van de voorstellen toonde aan dat heel wat ontwerpteams zich verbonden voelen met de Groenplaats en de stad Antwerpen.

Hier leest u een korte samenvatting van de verschillende kandidaten. 

najaar 2014
College keurt projectdefinitie goed

Het college van burgemeester en schepenen keurt de projectdefinitie goed in het najaar van 2014. Hier vloeien de ambitie van de stad en de ideeën van bewoners samen. Vijf ontwerpteams zetten zich met deze bundel aan de tekentafel en werken een ontwerpvoorstel uit.

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer