Groene Singel

TV MAKH
2017
Catalogus ‘Leefbaarheidsmaatregelen in de Ringzone'

De stad publiceert de catalogus ‘Leefbaarheidsmaatregelen in de Ringzone’, als leidraad voor de verschillende ontwerpteams voor de overkapping van de Ring.

2015
Overkappingsonderzoek deel II

De stad start met een tweede overkappingsonderzoek. Hier wordt de mogelijkheid onderzocht van strategische korte overkappingen en andere maatregelen in functie van de leefbaarheid in de Ringzone zonder een grootschalige overkapping op termijn te hypothekeren.

2014
Beeldkwaliteitsplan Groene Singel

De stad werkt aan een ‘Beeldkwaliteitplan Groene Singel’ als verfijning van de stedelijke visienota met als doelstelling meer eenheid te brengen in de gefragmenteerde ruimte tussen binnen-en buitenstad.

2012
Overkappingsonderzoek

De stad start met het overkappingsonderzoek van de Antwerpse Ring.

2009
Durven dromen van een groene rivier

De stedelijke visienota als kader voor geplande en toekomstige projecten in de strategische ruimte rond de Singel wordt gepubliceerd.

2008
Vlaamse Ruimtelijke Planningsprijs

De visie van de Groene Singel wint de tweejaarlijkse Vlaamse Ruimtelijke Planningsprijs. Die prijs wordt sinds 2004 uitgereikt en lauwert innovatieve en stimulerende initiatieven die bijdragen aan een duurzame, kwaliteitsvolle ruimtelijke ontwikkeling. Het kan gaan om studies, plannen of ontwerpen.

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer