Groene Singel

TV MAKH

Eén samenhangend groen landschap

Het verhaal van de Groene Singel speelt zich af in de ruimte tussen de 19de-eeuwse binnenstad en de 20ste-eeuwse buitenstad. Het betreft een 13 kilometer lange, 200 à 500 meter brede ruimte die 625 hectare open ruimte herbergt.

Waarom dit project?

De 625 hectare open ruimte rond de Singel bestaat vaak uit onderbenutte en gefragmenteerde ruimtes tussen de binnen- en buitenstad. Ongeveer 150 hectare daarvan is ‘onbestemde’ restruimte, te vergelijken met 300 voetbalvelden groot. Het doel is om die ruimtes om te vormen en met elkaar te verbinden tot één lange nieuwe groene gordel langs de Singel waarbij ook de verschillende bestaande parken met elkaar verbonden worden. Daarvoor is een flexibel ontwikkelingskader uitgewerkt.

Wat gebeurt er?

Om die doelstelling te bereiken, is voor deze 625 ha grote en complexe ruimte een sterk, flexibel ontwikkelingskader uitgewerkt. Dat kader bestaat in de eerste plaats uit een stedelijke visienota 'Durven dromen van een Groene Rivier' (2009) en een ‘Beeldkwaliteitplan Groene Singel’ (2014). Daarnaast bevat het ontwikkelingskader gerichte thematische onderzoeken zoals 'Overkappingsonderzoeken' (2012 en 2015) en een catalogus met 'Leefbaarheidsmaatregelen in de Ringzone' (2017).

Eind 2015 is Alexander D’Hooghe voor twee jaar aangesteld als intendant om de leefbaarheid in de Ringzone te onderzoeken. Eind 2016 leverde hij zijn ambitienota ‘Over de Ring’ op. Meer informatie over de intendant en de overkapping van de Ring vind je op de pagina 'Overkapping Ring'.

Wie werkt eraan mee?

AG VESPA voert de gebiedsregie voor de strategische ruimte Groene Singel.

TV MAKH (Maxwan architecs + urbanists, Antea Group, Karres en Brands, HUB) maakten het beeldkwaliteitplan op voor de Groene Singel.

Alexander D'hooghe en zijn team onderzoeken de leefbaarheid van de Ringzone.

Gebiedsafbakening Groene Singel TV MAKH
Gebiedsafbakening Groene Singel

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer