Groen Zuid

Een nieuwe wijk voor jong en oud

Groen Zuid is een nieuwe woonwijk met bijna 500 woningen, een park, en een zorgcluster. Centraal in de wijk loopt een breed wandel- en fietspad. Een nieuwe fietsers- en voetgangerstunnel onder de sporen verbindt Groen Zuid met park Gravenhof en Polderstad.

Waarom dit project?

Begin 2006 stopten de activiteiten op het industrieterrein Scanfil. De grote site ligt pal tussen het districtscentrum enerzijds en de wijk Polderstad anderzijds. Ideaal voor een nieuwe woonwijk. Naast privéwoningen worden hier ook een kinderdagverblijf voorzien, serviceflats en een dienstencentrum, sociale koop- en huurwoningen, een buurtpark en een veilige fietsverbinding doorheen de wijk. Hierdoor betekent deze woonwijk een meerwaarde voor heel Hoboken.

Wat gebeurt er?

Een groot deel van de wijk werd al gebouwd. De drie woontorens met serviceflats, het dienstencentrum en kinderdagverblijf werden al afgewerkt. De sociale woningen van de huisvestingsmaatschappij worden eind 2017 opgeleverd. Er werd een fietstunnel gegraven onder de spoorweg. Zodra de woonwijk klaar is, wordt ook de veilige fietsverbinding in gebruik genomen.

Mix van woningen

Het hoofdaccent ligt op wonen, met een gevarieerd aanbod van bijna 500 gezinswoningen en appartementen voor jong en oud. Er komt een aanbod van 25 % sociale koop- en huurwoningen. Kleine buurtwinkels en vrije beroepen zoals dokters en tandartsen zorgen mee voor een levendige wijk en verweving met de omliggende wijken.

Publieke voorzieningen

Drie torens van maximaal twaalf verdiepingen hoog bieden plaats voor buurtvoorzieningen: 118 serviceflats, een dienstencentrum en een kinderdagverblijf met 110 plaatsen. Door de serviceflats krijgen ouderen uit de omgeving de kans om in de buurt te blijven wonen. Met de kinderopvangplaatsen wil de stad tegelijk nieuwe gezinnen aantrekken en een oplossing bieden voor het bestaande tekort in de omgeving.

Buurtpark

Aan de westelijke zijde wordt een buurtpark van vier hectare voorzien, dat ook inspeelt op de noden van de omliggende buurt. Het park krijgt wadi’s, speeltoestellen, een petanquebaan en een trapveld. De bestaande private sporthal blijft behouden en wordt maximaal in het park ingebed met een ruim terras.

Wie werkt eraan mee?

De vraag om de site te ontwikkelen kwam van de privéeigenaar. Vanwege de strategische locatie en het publieke belang nam de stad de regierol op. In een samenwerkingsovereenkomst legden de stad en de eigenaar hoge ambities vast voor een kwaliteitsvolle nieuwe woonwijk. Crepain Binst Architecture maakte een masterplan op voor de ruimere omgeving, over de eigendomsgrenzen heen. Het openbaar domein werd ontworpen door Stramien. De huisvestingsmaatschappij Woonhaven realiseert de sociale woningen. Het Zorgbedrijf nam de drie woontorens met serviceflats, dienstencentrum en kinderdagverblijf voor zijn rekening.

Gerelateerde projecten

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer