Geluidsbelastingskaarten

Geluidsoverlast en omgevingslawaai in kaart

Als allereerste stad in Vlaanderen heeft Antwerpen een geluidsactieplan opgesteld. Daarin staan acties om geluidsknelpunten aan te pakken en geluidshinder te voorkomen. 

Waarom dit project?

De geluidsbelastingskaarten geven aan welke regio’s in de stad het meest te lijden hebben onder lawaai. De kaarten zijn het vertrekpunt om acties tegen geluidsoverlast te ondernemen want omgevingslawaai is in steden een van de belangrijkste factoren die de leefkwaliteit bepalen. Daarom heeft Antwerpen een stedelijk geluidsactieplan opgemaakt. In 2014 was dit het allereerste stedelijke geluidsactieplan in Vlaanderen. Momenteel maakt de stad een nieuw geluidsactieplan op dat 2019-2023 als scope heeft.

Wat gebeurt er?

Voor geluidsbelastingskaarten gebruiken de makers speciale modelleringssoftware. Op basis van een aantal in te voeren gegevens zoals verkeersintensiteiten, geometrie van de omgeving, snelheidsregimes of inventaris van de wegdektypes rollen er scenario’s uit de computer. De bekomen resultaten zijn bijgevolg een inschatting van de te verwachten geluidsniveaus.

Wie werkt eraan mee? 

De Vlaamse Overheid maakte voor de stad geluidsbelastingskaarten van 2014 op en hield hierbij rekening met de bron van de geluidshinder (wegverkeer, spoorverkeer, industrie en luchtverkeer). De kaarten werden opgemaakt in 2014 voor heel de stad Antwerpen.

De nieuwe geluidsbelastingskaarten van 2018 heeft de stad zelf laten opmaken. 

U kan de geluidsbelastingskaarten raadplegen op de website van de Vlaamse overheid. In het tablad 'Media en Nieuws' vindt u de huidige en oudere kaarten die werden opgemaakt als onderdeel van de maatregelenstudie om de luchtkwaliteit te verbeteren en de geluidshinder te beheersen in de stad Antwerpen.

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer