Gedempte Zuiderdokken

AG VESPA, TRACTEBEL – ADR Architects – Georges Descombes i.s.m. Les Eclairistes Associés & Erik De Waele
najaar 2020
Bouw parking Steendok

De bouw van de parking is eind 2019 terug van start gegaan. In het najaar van 2020 is de parking klaar voor gebruik.

06 december 2019
Infomarkt Gedempte Zuiderdokken

Alle omwonenden zijn van harte welkom om de definitieve plannen, de aanpassingen aan het ontwerp van 'Park Dok Zuid' en de circulatie van de straten rond de Gedempte Zuiderdokken te komen bekijken.

Lees meer
26 juni 2019
Aangepast definitief ontwerp

Hier vindt u het aangepaste definitieve ontwerp. Het in het rood aangeduide deel betreft de verleende omgevingsvergunning voor Steendok, goedgekeurd op 27 juni 2019.

24 september 2018
Start openbaar onderzoek eerste fase van ‘Dok Zuid’

Vanaf 25 september loopt het openbaar onderzoek rond de aanvraag van de omgevingsvergunning voor de uitvoering van de eerste fase van ‘Dok Zuid’, het rode deel op het plan. Tijdens deze periode kan iedereen de plannen inkijken en eventuele opmerkingen en bezwaren indienen. 

De dienst vergunningen van de stad Antwerpen onderzoekt deze en motiveert in de vergunning welke maatregelen noodzakelijk zijn om tegemoet te komen aan de gegronde bezwaren.

22 september 2018
Infomarkt zuiderdokken

Alle omwonenden zijn van harte welkom om de definitieve plannen, de aanpassingen aan het ontwerp van 'Dok zuid' en de circulatie van de straten rond de Gedempte Zuiderdokken te komen bekijken.

Lees meer
2018
Gedempte Zuiderdokken - Update werken

Update werken Gedempte Zuiderdokken

De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft zich op 29 mei 2018 uitgesproken in de schorsingsprocedure die werd ingesteld tegen de bouw van de ondergrondse parking onder de Zuiderdokken. De Raad heeft besloten dat de stedenbouwkundige vergunning geschorst wordt. Dat betekent dat  alle werken op de Gedempte Zuiderdokken waaronder de huidige werf van parking Steendok blijven stilliggen, tot er een uitspraak ten gronde komt over de vernietiging van de vergunning.

De stad Antwerpen bekijkt wat de mogelijke volgende stappen kunnen zijn in dit dossier. Wat het effect is van deze beslissing op de timing van de volledige werken is nu nog niet duidelijk. Dra er meer nieuws is kan u het hier terugvinden.

06 mei 2018
Neem een kijkje op de werf van de Gedempte Zuiderdokken

Op zondag 6 mei bent u van harte welkom om eens een kijkje te nemen achter de werfafsluitingen op de Gedempte Zuiderdokken.  Daar wordt volop gebouwd aan Parking Steendok.

Lees meer
23 maart 2018
Definitief ontwerp Gedempte Zuiderdokken

Op 23 maart 2018 keurde het college het definitieve ontwerp voor de Gedempte Zuiderdokken goed.

24 oktober 2017
Aanleg tijdelijke buurtvoorzieningen

Op de Gedempte Zuiderdokken de eerste voorbereidende werken van start gegaan, het verplaatsen van de buurtvoorzieningen en de opbouw van de werfketen voor tijdens de aanleg van de parking.  Beide voorzieningen blijven gedurende de bouw van beide parkings op deze locatie.

6 oktober 2017
Voorontwerp Dok Zuid

Het voorontwerp Dok Zuid is goedgekeurd

10 juni 2017
Atelier Dok Zuid

Op 9 en 10 juni konden bewoners het plan van de Gedempte Zuiderdokken verder verfijnen tijdens Atelier Dok Zuid.

Lees meer
11 mei 2017
Participatie met scholen uit de buurt

Op donderdag 11 mei werden de kinderen van de scholen uit de buurt van de Zuiderdokken uitgenodigd om mee na te denken over de invulling van Dok Zuid.

Lees meer
03 mei 2017
DOK ATELIER ZUID

Noteer alvast 9 en 10 juni in uw agenda. Dan is iedereen welkom om het ontwerp van Dok Zuid samen met het ontwerpteam te verfijnen.

Lees meer
24 maart 2017
Schetsontwerp voor Dok Zuid

Het schetsontwerp wordt goedgekeurd.

26 november 2016
Inspraak schetsontwerp 'Dok Zuid'

Op zaterdag 26 november 2016 konden burgers kennismaken met het schetsontwerp 'Dok Zuid' en opmerkingen geven.

Lees meer
09 november 2016
Infomoment over mobiliteit Gedempte Zuiderdokken

Op woensdag 9 november was er ook een informatievergadering over de mobiliteit op en rond de Gedempte Zuiderdokken en de parkeergarages.

Lees meer
28 mei 2016
Inspraak over wedstrijdontwerp 'Dok Zuid'

Het Belgisch-Zwitsers ontwerpteam Tractebel, ADR architectes sarl en Georges Descombes won de ontwerpwedstrijd voor de Gedempte Zuiderdokken met het ontwerp ‘Dok Zuid’. Op zaterdag 28 mei stelde het ontwerpteam hun ontwerp voor in het Zuiderpershuis. Naast een infosessie konden burgers ook deelnemen aan tafelgesprekken met de ontwerpers.

Lees meer
20 januari 2016
Tentoonstelling vijf wedstrijdontwerpen

Woensdag 20 januari werden de inzendingen van de kandidaten, die deelnamen aan de open oproep voor de aanleg van de Gedempte Zuiderdokken, anoniem tentoongesteld in het Zuiderpershuis. Ze verschenen ook online.

Lees meer
10 oktober 2015
Resultaten bevraging en tafelgesprekken

In oktober werden de resultaten van de enquête over de Gedempte Zuiderdokken teruggekoppeld. Verder bespraken de aanwezigen enkele internationale voorbeelden van pleinen. Op basis daarvan gaven ze suggesties voor de toekomst van Gedempte Zuiderdokken.

Lees meer
September 2015
Goedkeuring projectdefinitie

In september 2015 werd de projectdefinitie goedgekeurd voor de heraanleg van het openbaar domein van de Gedempte Zuiderdokken.

31 augustus 2015
Online bevraging toekomst Gedempte Zuiderdokken

Helemaal aan de start van dit traject, in de zomer van 2015, werd aan de bewoners voorgelegd hoe zij de toekomst van de Gedempte Zuiderdokken zien. In twee bevragingen (jeugd en volwassenen) werd gepeild naar de wensen voor het gebruik en de inrichting van het plein.

Lees meer

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer