Gedempte Zuiderdokken

AG VESPA, TRACTEBEL – ADR Architects – Georges Descombes i.s.m. Les Eclairistes Associés & Erik De Waele

Inspraak schetsontwerp 'Dok Zuid'

Dit moment is afgelopen.

Tijdens een eerder inspraakmoment uitten buurtbewoners hun bezorgdheid over grootschalige evenementen en een onevenredige verdeling van evenementen over het gebied. Op basis van die feedback is het wedstrijdontwerp herwerkt tot een nieuw schetsontwerp. Hierin wordt geen grasveld meer gereserveerd voor evenementen, maar worden er vier pleinen voorzien. Grootschalige evenementen op de Gedempte Zuiderdokken, zoals ‘Antwerpen Zingt’ en ‘Classic Car event’, zijn na de heraanleg niet langer mogelijk in hun huidige vorm. Kleinere evenementen zijn wel nog mogelijk.  Zo krijgt het Zuid alle kansen om een bruisend stadsdeel te blijven waar het ook aangenaam wonen is.

Agenda

Tijdens het participatiemoment werden bewoners geïnformeerd over:

  • het nieuwe ontwerp met pleinen
  • het evenementenbeleid van de stad
  • de eerste voorstellen over inrichting van de Kroon en de Tafels (waar komt er sport, spel, evenementen, banken, fonteinen,...)                                       

Daarna gingen  de aanwezigen in kleine groepen in gesprek  met elkaar, met schepen van stadsontwikkeling Rob Van de Velde, met het evenemententeam en met de ontwerpers.

undefined
Resultaten inspraak

Evenementen
De meeste aanwezigen waren heel tevreden omdat er naar hun opmerkingen was geluisterd en  vinden dat er nu een veel evenwichtiger plan op tafel ligt. De tafels blijven vrij voor sport, spel en recreatie.

Sommigen  vrezen  nog wel voor overlast, zoals bijvoorbeeld hangjongeren onder het afdak aan de Zuidelijke kant.

Ontwerp
Er is gevraagd  om speelterreinen te voorzien voor alle leeftijden, zodat een gezin met kinderen van verschillende leeftijden naar één zone op de Zuiderdokken kan gaan. Er bleek ook nood aan een plaats voor verschillende generaties, met speciale aandacht voor senioren. Er werd  benadrukt dat het plan toegankelijk moet zijn voor mensen in een rolstoel of voor mensen met een verminderd zicht.

De visie van het ontwerpteam hierop is dat als het ontwerp wordt gemaakt voor de meest kwetsbare mensen, dit meteen een meerwaarde betekent voor iedereen.

Mobiliteit
Er waren veel vragen over de verkeersafwikkeling van en naar de Zuiderdokken. 

Aandachtspunt zijn de Van der Sweepstraat, Namenstraat en Verviersstraat. Bewoners van deze zijn bezorgd voor de leefbaarheid in deze straten.

De parkingbouwer is verplicht om tijdens de bouw van de ondergrondse parking een alternatieve locatie voor het speelterrein aan de Waterpoort in te richten.

Budget
Er waren nog vragen over het budget dat nu nog niet voorzien  is voor de uitvoering van het ontwerp. Schepen Van de Velde engageert zich om snel duidelijkheid te scheppen over het budget. Nu het duidelijker  wordt in welke richting het ontwerp van de Gedempte Zuiderdokken evolueert, wil de schepen, met de budgetwijziging van 2017, middelen vrijmaken voor de eerste fase van de bovengrondse aanleg.

Buurtbetrokkenheid
In de inspraaksessie tijdens de voormiddag werd uitdrukkelijk de vraag gesteld om nog meer betrokken te worden bij de uitwerking van de tuinen. Er is hen gevraagd hierin initiatief te nemen voor het volgende participatiemoment (voor de zomer 2017). Er wordt ook bekeken of er eerder een participatiemoment georganiseerd kan worden.

Oproep Club Zuid
In de namiddagsessie stelde Club Zuid zich voor: een groep enthousiaste inwoners, handelaars, ondernemers, verenigingen, musea, …. Samen willen ze de handen in elkaar slaan voor ’t Zuid, mensen van ’t Zuid samenbrengen en de identiteit van ‘t Zuid doen (her)leven. Ze willen ook zoveel mogelijk mensen warm maken om hun gedacht te zeggen over de plannen. Op 6 november 2016 organiseerden ze een buurtaperitief. 

Op 15 december 2016 volgt  een overleg om de planning van volgend jaar op te maken. Er wordt gedroomd  van een mega picknick op de Gedempte Zuiderdokken, infowandelingen over het nieuwe park, brainstorms over de invulling van het nieuwe park,… Als u graag op de hoogte wordt gehouden of wenst mee te werken, , neem dan contact op via  http://clubzuid.be/contact/ (gezien de wet op de privacy mag de stad geen gegevens doorgeven

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer